Solidar Śląsko Dąbrow

W poniedziałek strajk ostrzegawczy w Polskiej Grupie Górniczej

W poniedziałek 17 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej odbędzie się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. To pierwszy punkt harmonogramu działań przygotowanego przez sztab protestacyjno-strajkowy trzynastu central związkowych działających w tej największej górniczej spółce w Europie. Powodem protestu jest z jednej strony brak porozumienia w sporze dotyczącym tegorocznych płac, a z drugiej pogłębiające się problemy przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą węgla.
 
– Strajk odbędzie się na pierwszej zmianie. Godziny rozpoczęcia protestu w poszczególnych kopalniach nieco się różnią. W części protest rozpocznie się o 5.45, w innych o godz. 6.00 lub 6.30, ale wszędzie potrwa dwie godziny – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej „Solidarności”, a zarazem szef związku w PGG. – Ta dwugodzinna zwłoka w rozpoczęciu pracy to z założenia jedynie ostrzeżenie. Chcemy uświadomić zarządowi spółki, że nie można przeciągać rozmów i negocjacji w nieskończoność. Górnicy z PGG oczekują konkretnych decyzji i działań – dodaje Hutek.
 
Od końca listopada w PGG trwa spór zbiorowy dotyczący podwyżek płac. Strona związkowa postuluje 12 proc. wzrost wynagrodzeń. Zarząd, powołując się na niepewną sytuację firmy, chce, aby rozmowy w tej sprawie przełożyć na lipiec, gdy znane już będą wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze. Obok rosnącej presji płacowej ze strony załóg, PGG ma problemy związane z pogarszającą się sytuacją na rynku węgla energetycznego. Rosną zwały nieodebranego przez spółki energetyczne surowca, co jest spowodowane m.in nadmiernym importem węgla. Spółka  wstrzymała też część inwestycji, co rodzi dodatkowe obawy pracowników o przyszłość kopalń PGG.
 
Od 31 stycznia we wszystkich kopalniach i zakładach PGG trwa pogotowie strajkowe. 5 lutego przyjęto harmongram działań, zgodnie z którym 17 lutego w kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Kolejnym krokiem będzie referendum strajkowe 25 lutego. Na 28 lutego planowana jest manifestacja w Warszawie.
 
ny
 
 
 
 

Dodaj komentarz