Solidar Śląsko Dąbrow

W poniedziałek pikieta przeciwko łączeniu szpitali wojewódzkich z klinicznymi

W poniedziałek 2 czerwca o godz. 10.00 przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach rozpocznie się pikieta pracowników służby zdrowia przeciwko planom połączenia czerech szpitali wojewódzkich ze szpitalami klinicznymi. Sprzed Urzędu Marszałkowskiego uczestnicy demonstracji przejdą pod budynek Akademii Muzycznej, gdzie odbędzie się sesja Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego.

Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Halina Cierpiał podkreśla, że fuzji przeciwne są związki zawodowe działające w szpitalach wojewódzkich. – W wyniku tego połączenia przynajmniej dwa szpitale mogą zostać zlikwidowane. Będzie to kolejne utrudnienie mieszkańcom naszego województwa dostępu do lekarzy specjalistów i opieki szpitalnej. Obawiamy się także likwidacji setek miejsc pracy – mówi Halina Cierpiał.

Zdaniem związkowców połączenie nie jest uzasadnione, ponieważ trzy z czterech szpitali wojewódzkich, które miałyby wejść w struktury szpitali klinicznych, znajdują się w dobrej kondycji finansowej.

Do połączeń wytypowane zostały: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii ŚUM, Szpital Kliniczny Nr 6 ŚUM, Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego ŚUM, Szpital Kliniczny w Zabrzu oraz wojewódzkie szpitale specjalistyczne w Zabrzu, Chorzowie, szpital specjalistyczny nr 2 w Bytomiu oraz Szpital Kolejowy w Katowicach-Ligocie.

Uchwała intencyjna w sprawie połączenia szpitali wojewódzkich z klinicznymi została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 1 kwietnia. Taki wniosek w grudniu ubiegłego roku złożył rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uchwałę Zarządu Województwa negatywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Halina Cierpiał podkreśla, że uchwała intencyjna w sprawie połączenia szpitali wojewódzkich z klinicznymi przyjęta została z pominięciem jakichkolwiek konsultacji ze stroną społeczną.

Organizatorami pikiety, która odbędzie się 2 czerwca w Katowicach są Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność oraz Okręg Katowicki Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *