Solidar Śląsko Dąbrow

W piątek uzgodnienia, w poniedziałek dymisja

Wciąż nie ma porozumienia kończącego spór zbiorowy w szpitalach w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. W piątek 4 marca przedstawiciel zarządu  Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą oba szpitale, zawarł pierwsze uzgodnienia ze związkami zawodowymi dające nadzieję na zakończenie konfliktu. W poniedziałek 7 marca zarząd PPZOZ podał się do dymisji.

– Podczas spotkania 4 marca udało nam się wynegocjować gwarancje zatrudnienia na 7 lat i uzgodniliśmy, że porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w ciągu dwóch tygodni. Przedstawiciel zarządu zapowiedział również, że w ciągu 14 dni przedstawi swoje propozycje dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Natomiast organizacje związkowe zobowiązały się, że w tym czasie nie zaostrzą akcji protestacyjnej – poinformowała Małgorzata Żebrak, przewodnicząca zakładowej Solidarności. Przyznaje, że dymisja zarządu PPZOZ trzy dni po zawarciu tych uzgodnień była dla strony związkowej zaskoczeniem.

Nieoficjalnie mówi się, że ta decyzja kierownictwa PPZOZ jest związana ze zmianami we władzach powiatu. 29 lutego radni odwołali dotychczasowej starostę Tadeusza Skatułę i na jego miejsce powołali Ireneusza Serwotkę.

Na czwartek 10 marca zaplanowano spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z PPZOZ z nowymi władzami starostwa wodzisławskiego.  – Mamy nadzieję, że samorządowcy podtrzymają uzgodnienia z ostatniego spotkania z pracodawcą – mówi Małgorzata Żebrak.

Konflikt w PPZOZ trwa od blisko 12 miesięcy. W marcu 2015 roku organizacje związkowe z obu szpitali przedstawiły pracodawcy żądania płacowe, domagając się podwyżek  wysokości 1500 zł brutto dla wszystkich pracowników. Wzrost wynagrodzeń miał być rozłożony na  trzy lata, czyli co roku po 500 zł. W związku z brakiem porozumienia został wszczęty spór zbiorowy. Przez blisko 12 miesięcy stronom nie udało się zawrzeć uzgodnień, nie pomogły też prowadzone w ramach sporu zbiorowego mediacje, dlatego 22 lutego 5 z 8 związków działających w PPZOZ rozpoczęło akcję protestacyjną, budynki szpitali zostały oflagowane.

Oprócz podwyżek płac strona związkowa oczekuje też od pracodawcy gwarancji zatrudnienia na okres siedmiu lat. W PPZOZ od 1 marca wdrażany jest plan naprawczy polegający na reorganizacji niektórych oddziałów. Na początku miesiąca pediatria została przeniesiona do Rydułtów, natomiast ortopedia do Wodzisława. Reorganizacja ma objąć także odział ginekologiczno-położniczy, który jeszcze w tym roku zostanie przeniesiony do Wodzisławia Śląskiego.

aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.