Solidar Śląsko Dąbrow

W piątek manifestacja górników

04.06.2009 - Katowice . Manifestacja zwiazkow zawodowych w dniu obchodow 20 lat polskiej demokracji . Fot. Artur Gierwatowski / EDYTOR.net

18 marca w Katowicach odbędzie się wielotysięczna  manifestacja górników ze wszystkich spółek węglowych. O godz. 10.00 demonstranci wyruszą sprzed Spodka i przejdą przez centrum Katowic  przed siedzibę  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam odbędzie się wiec i przekazanie petycji wojewodzie śląskiemu. Podczas demonstracji i wiecu górnikom będą towarzyszyć m. in. kukły prezesów spółek węglowych. Nie zabraknie też górniczej orkiestry. Po zakończeniu wiecu manifestanci przejdą przed siedzibę Katowickiego Holdingu Węglowego, gdzie nastąpi rozwiązanie manifestacji.

Decyzję o organizacji demonstracji podjęli szefowie 11 górniczych central związkowych. Bezpośrednimi przyczynami protestu są: realny spadek płac we wszystkich spółkach węglowych, dramatyczna sytuacja finansowa Katowickiego Holdingu Węglowego, pogarszający się stan bezpieczeństwa w kopalniach oraz szkodliwe działania rządu wobec branży węglowej.

Górnicy sprzeciwiają próbie pośpiesznej prywatyzacji spółek węglowych. Protestują przeciwko projektom ustawowych zmian dotyczących m.in. nadzoru właścicielskiego nad spółkami węglowymi, przeciwko zmianom w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które mogą doprowadzić do upadłości branży oraz przeciwko planom wprowadzenia akcyzy na węgiel. Domagają się też od rządu zdecydowanych działań w sprawie niekorzystnych dla górnictwa i innych gałęzi polskiej gospodarki zasad wprowadzania pakietu klimatyczno-energetycznego.

W manifestacji obok członków górniczej Solidarności i przedstawicieli pozostałych górniczych central związkowych udział wezmą członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności z innych branż. Udział w manifestacji potwierdził też szef Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Dodaj komentarz