Solidar Śląsko Dąbrow

W kopalni Silesia powstała instalacja kogeneracyjna

Z początkiem października w czechowickiej kopalni Silesia rozpoczął się proces uruchamiania instalacji kogeneracyjnej. Będzie w niej spalany gaz pochodzący z odmetanowania kopalni, co umożliwi pokrycie co najmniej połowy zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną oraz prawie całość zapotrzebowania na energię cieplną.

– Instalacja składa się z dwóch agregatów o jednostkowej mocy elektrycznej około 3,5 MW każdy oraz zbliżonej mocy cieplnej. Docelowo cała instalacja składać się będzie z trzech agregatów o łącznej mocy około 8,6 MW. Rozpoczęcie procesu uruchamiania oznacza możliwość realizowania prób i testów obciążeniowych instalacji wraz z wytwarzaniem energii wyłącznie na użytek i potrzeby własne kopalni – poinformowali przedstawiciele spółki na swojej stronie internetowej.

Jak podkreślili, inwestycja została zrealizowana w ciągu 7 miesięcy i kosztowała 45 mln zł. Wychwytywany metan stanowi darmowe paliwo zasilające silniki kogeneracyjne produkujące energię elektryczną i ciepło. W skali roku oznacza to wielomilionowe oszczędności, co obniży koszty stałe funkcjonowania kopalni. Działanie instalacji przyczyni się również do zmniejszenia bezpośredniej emisji tego gazu do atmosfery, co umożliwi kopalni wypełnianie coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych.

Kopalnia Silesia wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Bumech.

aga
źródło foto:bumech.pl