Solidar Śląsko Dąbrow

W koncernie Danone chcą ograniczyć śmieciówki

Koncern spożywczy Danone i międzynarodowa federacja związków zawodowych z sektora przemysłu spożywczego IUF podpisały porozumienie w sprawie ograniczenia czasowych umów o pracę i promowania stałego zatrudnienia. Przy federacji IUF afiliowany jest Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność.
 
– Danone i IUF zobowiązują się promować bezpośrednie zatrudnienie na czas nieokreślony jako podstawę zrównoważonej działalności opartej na poszanowaniu praw człowieka, realizowanej wraz z zaangażowaną, wykwalifikowaną kadrą pracowniczą w środowisku promującym zdrowe relacje pracownicze. Danone i IUF zobowiązują się współdziałać na rzecz ciągłego ograniczania lub, w ramach wspólnych uzgodnień, zmniejszania zakresu niepewnych form zatrudnienia poprzez proces monitorowania i negocjacji – podkreślono w porozumieniu.
 
– Bezpośrednie zatrudnienie na czas nieokreślony zapewnia przewidywalność zatrudnienia, ochronę socjalną, w tym przed zwolnieniem w sposób arbitralny, i świadczenia socjalne, co stanowi podstawę do tworzenia lepszych warunków życia. Skutkiem umów pracy na czas określony i stosunków pracy opartych na outsourcingu może być pozbawienie pracowników ochrony i praw, które im przysługują – czytamy w przyjętym przez strony dokumencie
 
IUF i Danone wspólnie zobowiązały się do „wprowadzania pozytywnych zmian w praktykach zatrudnienia, w ramach procesu monitorowania i negocjacji”. Zatrudnianie w oparciu o umowy na czas określony ma być ograniczone do sytuacji, gdy takie zatrudnienie można określić wyłącznie jako tymczasowe i jednorazowe. Strony ustaliły, że lokalne kierownictwo i związki zawodowe wspólnie określą sytuacje, gdy zatrudnienie na czas określony lub outsourcing usług może być wprowadzone za obopólną zgodą. W porozumieniu zaznacza jednocześnie, że plany ograniczenia lub zmniejszenia zakresu niepewnych form zatrudnienia będą wdrażane w sposób gwarantujący zarówno stabilność zatrudnienia, jak i zrównoważony rozwój działalności Danone.
 
 – Porozumienie daje związkom zawodowym podstawę do ciągłego ograniczania umów o pracę tymczasową, na czas określony i umów agencyjnych – podkreśla Mirosław Nowicki, szef Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność. – Danone zobowiązuje się, że zatrudnienie na czas określony ma być wprowadzane wyłącznie tam, gdzie kierownictwo ze związkami zawodowymi określą i uzgodnią warunki. To sukces – dodaje Nowicki.
 
Danone SA to międzynarodowy koncern spożywczy z siedzibą w Paryżu. W Polsce obecny od lat 90-tych ubiegłego wieku. NSZZ Solidarność działa w 3 z 5 zakładów Danone w naszym kraju: w Bieruniu, w Żywcu i w Opolu.
 
IUF jest międzynarodową organizacją zrzeszającą związki zawodowe reprezentujące pracowników zatrudnionych przy produkcji i przetwarzaniu żywności oraz napojów, a także gastronomii i w hotelach. W jej skład wchodzi 400 organizacji związkowych ze 126 krajów. 

na podstawie komunikatu Działu Informacji KK NSZZ Solidarność, ny

źródło foto:commons.wikimedia.org/Danone Russia/CC BY-SA 2.5
 
 

Dodaj komentarz