Solidar Śląsko Dąbrow

W Kompanii wznowią negocjacje

Związki zawodowe i zarząd Kompanii Węglowej wznowią negocjacje na temat zapisów programu restrukturyzacji spółki na lata 2014-2020. Obradująca 31 stycznia Rada Nadzorcza KW przełożyła podjęcie decyzji w sprawie programu na następne posiedzenie, które odbędzie się prawdopodobnie za 3 tygodnie.

– W czwartek 6 lutego spotkamy się z zarządem, aby wypracować porozumienie w sprawie programu restrukturyzacji. Wznowienie negocjacji jest tym, o co nam chodziło. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się osiągnąć kompromis – powiedział po spotkaniu Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Na decyzję Rady Nadzorczej w siedzibie spółki przez kilka godzin oczekiwało ok. 300 górników. W przypadku, gdyby RN przyjęła program w wersji zaproponowanej przez zarząd, uczestnicy akcji byli zdecydowani na kontynuowanie okupacji budynku. – Ludzie pojechali do swoich domów i będą czekać na wynik czwartkowych rozmów. Pracownicy Kompanii Węglowej doskonale wiedzą, że wdrożenie programu restrukturyzacji w tej wersji oznaczałoby powolne zwijanie spółki. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody – podkreśla Grzesik.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przed rozpoczęciem posiedzenia rady nadzorczej, jej członkowie spotkali się z przedstawicielami kompanijnych central związkowych i wysłuchali opinii związkowców na temat programu restrukturyzacji – Problemem Kompanii Węglowej nie są zbyt wysokie koszty i ich ograniczenie, ale brak przychodów i na tym założeniu powinna opierać się restrukturyzacja spółki. Wersja przygotowana przez zarząd szła w odwrotnym kierunku i skupiała się wyłącznie na cięciu kosztów – zaznacza przewodniczący.

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął program restrukturyzacji spółki 24 stycznia mimo braku porozumienia w tej sprawie ze stroną społeczną. Wśród zapisów tego dokumentu znalazł się m.in. zamiar zwolnienia 884 pracowników administracji spółki oraz sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pozostałe kopalnie należące do Kompanii Węglowej miałby być łączone między sobą poza KWK Ziemowit i KWK Bolesław Śmiały, które nadal funkcjonowałyby jako samodzielne byty. 

Dodaj komentarz