Solidar Śląsko Dąbrow

W Katowicach rozpoczęła się manifestacja

W Katowicach rozpoczęła się demonstracja związkowa. Przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zebrało się około 3 tys. ludzi, do których cały czas dochodzą kolejne osoby. Organizatorem akcji jest Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Związkowcy protestują przeciwko pogarszającej się sytuacji w kraju, postępującej drożyźnie, ubóstwu i bezrobociu.

Demonstrację rozpoczął Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, który zapowiedział utwór Kultu „Hej, czy nie wiecie” dedykując rządzącym słowa piosenki „Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie”.
Dzisiejsza manifestacja ma charakter happeningu żeby nikt nie wypaczył idei naszego protestu – powiedział Dominik Kolorz. Związkowcy domagają się podniesienia płacy minimalnej, obniżenia akcyzy na paliwo, zwiększenia środków na Fundusz Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia oraz zmiany progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej. Wśród postulatów znajdują się także renegocjacje pakietu energetyczno-klimatycznego.

Demonstracja jest barwna, członkowie Solidarności zaakcentowali swoją obecność związkowymi flagami oraz koszulkami z logo „S”. Na transparentach widnieją hasła: „Miały być drogi, wyszła drożyzna” i „Pakiet klimatyczny = ćwierć miliona Polaków na bruku”. Protestującym towarzyszy kapela wykonująca utwory rockowe z lat 80-tych.

Związkowcy przygotowali petycję do premiera, która zostanie przekazana wojewodzie oraz apel do pracodawców wzywający do podjęcia wspólnych działań w celu ograniczenia biedy i bezrobocia. Apel zostanie odczytany w trakcie manifestacji a następnie rozesłany do pracodawców.
 

Dodaj komentarz