Solidar Śląsko Dąbrow

W JSW domagają się interwencji wicepremiera

Organizacje związkowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwróciły się do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o podjęcie działań mających na celu zaprzestanie łamania prawa w spółce. – Zarząd spółki narusza Kodeks pracy, zapisy zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminy pracy oraz porozumienie zawarte ze stroną społeczną przed debiutem giełdowym spółki. Zarząd podejmuje w formie uchwał decyzje, które naruszają zagwarantowane wcześniej porozumieniami warunki płacy i pracy osób zatrudnionych spółce – mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW. 

Przedstawiciele strony społecznej przypomnieli premierowi, że gwarantami porozumienia zawartego przez związki zawodowe z zarządem spółki przed debiutem giełdowym JSW byli przedstawiciele rządu. – Obecna sytuacja podważa wiarygodność pracodawcy, jak również wiarygodność gwarantów porozumienia – czytamy w liście do wicepremiera Piechocińskiego.

Związkowcy zarzucają też zarządowi JSW, że pozoruje rokowania nad uzgodnieniem jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. – W listopadzie zeszłego roku  przedstawiliśmy własny projekt ZUZP, lecz mimo wielokrotnych wezwań do rozpoczęcia negocjacji tego projektu rokowania nie zostały podjęte – podkreśla szef Solidarności w JSW.

– Takie działania pracodawcy po raz kolejny stwarzają sytuację konfliktową, która nie sprzyja rozwojowi JSW S.A. i niesie ze sobą wiele zagrożeń dla stabilnego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa – podsumowują w liście liderzy organizacji związkowych w spółce.

Dodaj komentarz