Solidar Śląsko Dąbrow

W inspekcji pracy w Katowicach powstała organizacja Solidarności

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powstała Solidarność. Związek zrzesza głównie młodych pracowników. Priorytety nowej organizacji związkowej to m.in. wyeliminowanie dysproporcji płacowych występujących w OIP oraz zmiana zasad podziału środków z funduszu socjalnego.

– Zdecydowaliśmy się założyć Solidarność, bo ten związek zawodowy bardzo prężnie działa w naszym regionie, ma najwięcej do zaoferowania. Osoby, które dotychczas zapisały się do naszej organizacji, to młodzi pracownicy, pełni energii do działania. W OIP działa branżowy związek zawodowy, jednak należąc do niego, mieliśmy poczucie, że nie reprezentuje naszych interesów, nie liczy się z naszym zdaniem – mówi Tomasz Urban, przewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.    

Jak podkreśla, jedną z kwestii, którą nowa organizacja związkowa chce się zająć w pierwszej kolejności, jest wyrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. – W ostatnich latach fundusz płac w Państwowej Inspekcji Pracy był zamrożony. Osoby, które rozpoczynały prace w tym okresie, już na starcie otrzymywały niższe angaże niż starsi pracownicy. Ta różnica w poziomie wynagrodzeń utrzymuje się do chwili obecnej – tłumaczy przewodniczący.

Kolejny cel Solidarności w OIP to zmiana podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. – Młodzi pracownicy posiadający dzieci korzystają z funduszu socjalnego w bardzo ograniczonym zakresie. Świadczenia z ZFŚS skierowane są raczej do starszych i emerytowanych pracowników. Będąc zrzeszeni w organizacji związkowej, będziemy mieli wpływ na podział tych pieniędzy w bardziej sprawiedliwy  sposób – wskazuje Tomasz Urban. – Jednym z naszych pomysłów jest np. stworzenie czegoś w rodzaju pokoju zabaw dla dzieci pracowników. W ciągu roku wiele jest takich dni, w których dzieci mają wolne w szkole, a rodzice muszą iść do pracy. To spory problem dla młodych pracowników. Jeśli rodzice mogliby w takie dni  zabrać dzieci do pracy, byłoby to korzystne zarówno dla nich, jak i dla samej instytucji, bo pracownicy posiadający potomstwo nie musieliby brać urlopów – zaznacza.

Okręgowy Inspektorat Pracy oprócz centrali w Katowicach posiada oddziały terenowe w Gliwicach, Rybniku, Zawierciu, Częstochowie i w Bielsku-Białej. Łącznie w OIP pracuje ok. 300 osób. – Od przyszłego tygodnia ruszamy w teren. Będziemy zachęcać pracowników z oddziałów, aby zapisywali się do Solidarności. Im liczniejszy będzie nasz związek, tym skuteczniejsze będą nasze działania. Chcemy przede wszystkim zbudować wśród pracowników poczucie wspólnoty. Związek zawodowy jest od tego, żeby słuchać głosu każdego pracownika i każdemu starać się pomóc – zaznacza przewodniczący.

Solidarność w OIP w Katowicach formalnie rozpoczęła działalność 29 kwietnia. W tym dniu związkowcy poinformowali pracodawcę o powstaniu organizacji związkowej. 10 maja odbędą się wybory do władz komisji zakładowej. – Chcielibyśmy podziękować za pomoc w założeniu organizacji panu Mirosławowi Grzywie z Zarządu Regionu śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz panu Tomaszowi Abramowiczowi. Jesteśmy również wdzięczni za wsparcie panu Romanowi Giedrojciowi, byłemu przewodniczącemu Solidarności w Państwowej Inspekcji Pracy, a od niedawna Głównemu Inspektorowi Pracy, z którym pozostajemy w stałym kontakcie – mówi Tomasz Urban.

łk
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.