Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

14 października w Zabrzu odbędzie sesja sprawozdawcza XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Oprócz omówienia działalności regionalnych struktur związku w minionych trzech latach, delegaci będą dyskutować też o kierunkach działań śląsko-dąbrowskiej „S” w najbliższej przyszłości.

Wśród najważniejszych tematów WZD znajdą się transformacja górnictwa i całego regionu, kwestia realizacji zapisów umów społecznych zawartych z rządem w ostatnich latach oraz sprawy związane z konsekwencjami unijnej polityki klimatycznej dla Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Planowane jest również przyjęcie przez WZD stanowisk w sprawie problemów w służbie zdrowia oraz w oświacie, a także w branży motoryzacyjnej.

WZD odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 406. Początek o godz. 10.30. Obrady poprzedzi msza święta, która zostanie odprawiona godz. 9.00 w kościele pw. Jadwigi Śląskiej w Zabrzu.

ny