Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek Walne Zebranie Delegatów

W czwartek 14 czerwca w Katowicach rozpocznie się dwudniowe XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Podczas WZD delegaci wybiorą władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności na kadencję 2018-2022.

Wybrany zostanie przewodniczący Zarządu Regionu, członkowie Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej, a także delegaci na krajowy wyborczy zjazd NSZZ Solidarność, który odbędzie się w październiku 2018 roku w Częstochowie.

Uprawnionych do udziału w WZD jest blisko 200 delegatów reprezentujących zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, wchodzące w skład struktur śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Oprócz wyborów władz regionalnych struktur związku podczas zjazdu delegaci omówią też bieżącą sytuację w poszczególnych branżach oraz główne kierunki działań śląsko-dąbrowskiej Solidarności w nowej kadencji.

XI WZD rozpocznie się o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przy ul. Floriana 7 w Katowicach. Przed rozpoczęciem WZD o godz. 8.45 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach przy ul. Granicznej 26 zostanie odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny oraz członków NSZZ Solidarność.

Wybór przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności na kadencję 2018-2022 powinien nastąpić do godziny 13.30. Ok. godziny 13.45 odbędzie się briefing prasowy.

łk

Dodaj komentarz