Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek spotkanie górniczych związków z premierem

W czwartek 5 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim o godz. 9.00 rozpocznie się spotkanie premiera Donalda Tuska i delegacji rządowej z przedstawicielami górniczych związków zawodowych oraz pracodawców z branży wydobywczej. Podczas spotkania premier ma przedstawić raport końcowy z prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

– Oczekujemy, że raport nie będzie wyłącznie zbiorem analiz, ale że będzie zawierał konkretne rozwiązania ratunkowe dla górnictwa węgla kamiennego w obszarach, które wskazywaliśmy podczas wcześniejszych rozmów i że te rozwiązania po zaakceptowaniu przez stronę społeczną zaczną być wprowadzane w życie. Mamy nadzieję, że zaangażowanie pana premiera w sprawy polskiego górnictwa i jego otwartość na argumenty strony społecznej, będą równie duże jak przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.   

Jak wynika ze wcześniejszych informacji podanych do wiadomości publicznej przez wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, raport międzyresortowego zespołu dotyczy pięciu obszarów, m.in. utworzenia krajowej sieci sprzedaży węgla, ograniczenia importu węgla z zagranicy oraz kwestii zmniejszenia obciążeń publicznoprawnych dla branży.
 
Kilkanaście dni temu do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy w sprawie odroczenia płatności zobowiązań Kompanii Węglowej wobec ZUS, które spółka odziedziczyła po dawnych spółkach węglowych. Projekt ten także stanowi realizację postulatu zgłoszonego przez stronę społeczną. – W trakcie spotkań z przedstawicielami rządu zgłosiliśmy również inne propozycje, które w naszej ocenie pomogą branży węglowej wyjść z głębokiego kryzysu. Liczymy, że one również zostały uwzględnione w rządowym  raporcie – podkreśla Dominik Kolorz.

łk, ny

 

Dodaj komentarz