Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek pikieta kolejarzy

10 lutego przed Dworcem PKP w Katowicach odbędzie się pikieta przeciwko polityce rządu dotyczącej polskich kolei. Akcję organizują trzy największe centrale związkowe działające w branży, w tym Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność.

– Chcemy dotrzeć do pasażerów kolei z informacją na temat sytuacji w branży. Kolejarze, a wraz z nimi klienci kolei, po raz kolejny zostali oszukani przez rząd. Jeszcze nie tak dawno po grudniowej wpadce rozkładowej, obiecano nam kompleksowe rozwiązania dla kolei. I znowu skończyło się tylko na obiecankach i kosmetycznych zmianach personalnych – mówi Henryk Grymel, szef kolejarskiej Solidarności.

Jak zapewniają związkowcy pikieta będzie miała charakter informacyjny i nie będzie się wiązała z żadnymi utrudnieniami dla pasażerów.

Początek pikiety godz. 11.00, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej.

Dodaj komentarz