Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek manifestacja w Warszawie

22 października w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w proteście przeciwko złamaniu przez rząd porozumienia zawartego z MKPS 17 stycznia tego roku.

Demonstracji w Warszawie będzie towarzyszyć akcja wsparcia protestu, która zostanie przeprowadzona w 100 miastach w całym kraju. Związkowcy reprezentujący wszystkie centrale związkowe zrzeszone w MKPS będą będą m.in. rozdawać ulotki informujące o złamaniu przez rząd styczniowej umowy z mieszkańcami Śląska oraz o innych niespełnionych obietnicach i deklaracjach obecnej koalicji rządzącej.

Zarówno manifestacja w stolicy, jak i akcje wsparcia w 100 miastach rozpoczną się o godz. 12.00. W Warszawie w samo południe demonstranci zbiorą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Będą tam przedstawiciele różnych branż, którzy czują się oszukani przez rząd – obok górników i pracowników zbrojeniówki staną też m.in. hutnicy, kolejarze i pracownicy służby zdrowia.

Organizatorzy podkreślają, że demonstracja będzie zawierać sporo elementów happeningu. – Uczestnicy manifestacji chcą m.in. zamiast zwyczajowej petycji przekazać pani premier symboliczną wierzbę, na której wyrosły obiecane przez tę koalicję gruszki – mówi Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Po wiecu sprzed Kancelarii Premiera wyruszy kondukt pogrzebowy w kierunku Wiejskiej. Tam przed siedzibą posłów koalicji rządzącej nastąpi uroczysty pochówek trumny z atrybutami obecnej władzy – dodaje Nowak.

Na początku października w Brzeszczach i w Rudzie Śląskiej odbyły się wielotysięczne manifestacje w proteście przeciwko niedotrzymaniu przez rząd porozumienia z 17 stycznia. Czwartkowa demonstracja w Warszawie i akcja ogólnopolska to punkt kulminacyjny tego protestu. Ale jak podkreślają liderzy MKPS, finał protestu nastąpi 25 października przy wyborczych urnach.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.