Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek IX Walne Zebranie Delegatów

24 marca w Katowicach odbędzie IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. W trakcie WZD planowany jest wybór nowego przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Obrady WZD odbędą się w siedzibie Zarządu Regionu, przy ul. Floriana 7, w sali im. Lecha Kaczyńskiego. Rozpoczną się o godz. 10.00. Przed zebraniem o godz. 8.00 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach przy ul. Granicznej.

Uprawnionych do udziału w zebraniu jest 217 delegatów – przedstawicieli jednostek organizacyjnych NSZZ Solidarność z całego Śląska i Zagłębia. W trakcie zebrania, w którym oprócz delegatów wezmą również udział zaproszeni goście, planowany jest wybór nowego przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Jak dotąd jedyną osobą, która zgłosiła chęć ubiegania się o objęcie funkcji przewodniczącego Zarządu Regionu po rezygnacji Piotra Dudy, jest Dominik Kolorz, szef górniczej Solidarności.

Poza wyborem nowego szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności delegaci mają głosować nad przyjęciem zgłoszonych stanowisk i uchwał. Przedstawiona też będzie informacja z działalności Zarządu Regionu oraz Regionalnych Sekretariatów Branżowych za okres od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Dodaj komentarz