Solidar Śląsko Dąbrow

W ciągu niespełna dekady płaca minimalna wzrosła o 146 proc.

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł brutto. W stosunku do poziomu płacy minimalnej z lipca 2023 roku oznacza to wzrost o 642 zł, czyli o 17,8 proc. „Na rękę” płaca minimalna będzie wynosić nieco ponad 3200 zł.

Podobnie jak w 2023 roku rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej przewiduje, że podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku nastąpi w dwóch etapach. Od lipca 2024 roku najniższe wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4300 brutto, czyli ok. 3260 zł netto. W porównaniu do 2015 roku płaca minimalna będzie wyższa o 2550 zł, co oznacza, że w ciągu dekady wzrosła o 146 proc.

W ślad za podwyżką płacy minimalnej w 2024 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia będzie wynosić 27,70 zł. Od 1 lipca zostanie podniesiona do poziomu 28,10 zł.

Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę przyjął w połowie września 2023 roku resort rodziny i polityki społecznej kierowany przez minister Marlenę Maląg. Ministerstwo szacowało wówczas, że liczba osób objętych w 2024 roku podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln. Jeszcze kilka lat temu liczba pracowników zarabiających płacę minimalną była przeszło dwukrotnie niższa i wynosiła 1,6 mln osób

Podwyżka płacy minimalnej wywołuje u pracowników mieszane odczucia. Dla części, szczególnie tych z najkrótszym stażem i niewysokimi kwalifikacjami, to bardzo dobra informacja. U pracowników z dłuższym stażem budzi poczucie niesprawiedliwości, gdyż w ślad za podwyżką płacy minimalnej nie idzie wzrost ich uposażeń. – Już od pewnego czasu obserwujemy zjawisko spłaszczania wynagrodzeń, czyli zarobki nowo przyjętych pracowników różnią się tylko nieznacznie, albo wcale się nie różnią od wynagrodzeń pracowników z dłuższym stażem i większym doświadczeniem. To budzi konflikty, frustracje i demotywuje – mówi Edyta Odyjas, wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej „Solidarności ” i liderka sądowniczej „S”. Jak zaznacza, problemy te są szczególnie widoczne wśród pracujących w sferze budżetowej i wymagają wprowadzenia rozwiązań systemowych, które pozwolą w ślad za wzrostem płacy minimalnej odpowiednio zwiększać wynagrodzenia wszystkich pracowników.

ny
źródło foto: freepik.com/jcomp