Solidar Śląsko Dąbrow

W chorzowskim urzędzie pracy powstała „Solidarność”

Podwyżki wynagrodzeń, nawiązanie dialogu z pracodawcą i poprawa warunków pracy – to najważniejsze cele związkowców z „Solidarności” działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie. Organizacja powstała kilka tygodni temu.

Jak informuje Łukasz Gąsior, przewodniczący „Solidarności” w PUP w Chorzowie, największą bolączką pracowników tej instytucji są niskie zarobki. – Nasze stawki zasadnicze są zbliżone do poziomu płacy minimalnej. Trochę ratuje nas dodatek za wysługę lat, ale w sumie to i tak niewiele – podkreśla przewodniczący. – Do tej pory, nawet jeśli w urzędzie były jakieś środki na wzrost wynagrodzeń, to i tak o ich podziale decydował tylko pracodawca. Przeważnie przeznaczał te pieniądze na podniesienie dodatków, a nie stawek – dodaje.

W jego ocenie, skuteczna walka o podwyżki wynagrodzeń jest możliwa tylko poprzez związek zawodowy, który posiada uprawnienia do prowadzenia negocjacji płacowych z pracodawcą i reprezentowania wszystkich pracowników. – Zauważyliśmy, że w tych instytucjach samorządowych, w których działają związki, wynagrodzenia są wyższe, a osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach zarabiają więcej. Utwierdzamy się, w przekonaniu, że dobrze zrobiliśmy zakładając „Solidarność”. Szkoda, że tak późno – dodaje.

Do „S” zapisują się głównie osoby z dłuższym stażem, zatrudnione w chorzowskim urzędzie kilkanaście lat. – Praca tutaj daje nam wiele satysfakcji, ale to nie znaczy, że nie można nic zmienić, czy poprawić. Podczas spotkania z pracodawcą podkreślaliśmy, że zorganizowaliśmy się po to, żeby współpracować i rozmawiać – podkreśla przewodniczący nowej organizacji.

Jak zaznacza, najważniejszym celem związkowców jest doprowadzenie do podwyżek stawek zasadniczych, adekwatnie do zakresu obowiązków poszczególnych pracowników. Związkowcy mają także mniejsze postulaty. Jedną z drobnych kwestii, którą chcieliby zmienić, jest np. wypłata „wczasów pod gruszą” przed urlopem, a nie po powrocie z wakacji.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie zatrudnione są 42 osoby.

aga