Solidar Śląsko Dąbrow

W cechowni kopalni Piast odsłonięto Piastowski Krzyż Wolności

Odsłonięciem Piastowskiego Krzyża Wolności i uroczystą mszą św. zakończyły się dwudniowe obchody 40. rocznicy podziemnego strajku w kopalni Piast w Bieruniu. Krzyż ma przypominać o wydarzeniach z 1981 roku.

Piastowski Krzyż Wolności został odsłonięty przy ołtarzu św. Barbary na cechowni kopalni Piast. Znajduje się na nim siedem górniczych kasków. Podczas uroczystości Andrzej Oczko, jeden z uczestników podziemnego strajku w kopalni Piast, podkreślił, że symbolizują one nie tylko siedmiu górników postawionych po proteście w stan oskarżenia, ale także wszystkich strajkujących i ich rodziny.

Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej „Solidarności” zaznaczył, że Piastowski Krzyż Wolności znajdzie się także na Jasnej Górze. Po krzyżach upamiętniających poległych stoczniowców w Gdańsku i Krzyżu-Pomniku znajdującym się przed katowicką kopalnią Wujek, jest to kolejny krzyż, który ma znaczenie symboliczne.

Następnie, uczestnicy uroczystości przy dźwiękach górniczej orkiestry przeszli do pobliskiego kościoła pod wezwaniem św. Barbary, gdzie odprawiona została msza św. w intencji uczestników strajku w kopalni Piast i ich rodzin.

Przed uroczystością uczestnicy strajku z 1981 roku uhonorowani zostali Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Odznaczenia otrzymali Stefan Czardybon, Kazimierz Graca, Andrzej Makosz, Andrzej Oczko, Janusz Pioskowik oraz Adam Urbańczyk.

Strajk w kopalni Piast był najdłuższym strajkiem w stanie wojennym, a zarazem najdłuższym podziemnym protestem w Europie. 14 grudnia 1981 roku na poziomie 650 metrów zostały 2 tysiące górników, do 28 grudnia, do końca strajku zostało blisko 1300 z nich.

aga
foto: „Solidarność” KWK Piast