Solidar Śląsko Dąbrow

W ArcelorMittal Poland wciąż bez porozumienia płacowego

Rozmowy związkowców z ArcelorMittal Poland z pracodawcą, które odbyły 19 lutego, nie przyniosły żadnego przełomu w trwających w firmie negocjacjach płacowych. Zarząd spółki zobowiązał się, że konkretne propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2016 roku przedstawi 26 lutego.

– Podczas dzisiejszych rozmów pracodawca omówił jedynie sytuację w branży hutniczej i w ArcelorMittal Poland. Konkretne rozwiązania płacowe ma zaprezentować podczas kolejnego spotkania, które zaplanowane zostało na 26 lutego. Od tego dnia mają też ruszyć intensywne rozmowy – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP.

Przewodniczący podkreśla, że sytuacja w firmie jest bardzo napięta. Pracodawca od wielu miesięcy przeciąga negocjacje płacowe na 2016 rok, które zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i deklaracją zarządu powinny zostać zakończone przed końcem ubiegłego roku. Swoje postulaty związkowcy przedstawili już w październiku. Najważniejszy z nich dotyczy wzrostu płac w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników firmy oraz wypłaty jednorazowej nagrody za wkład pracy w 2015 roku w wysokości 2500 zł dla każdego pracownika.

AMP zatrudnia w sumie ok. 10 tys. ludzi. Firma posiada oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Zdzieszowicach i Chorzowie.

ak
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.