Solidar Śląsko Dąbrow

W AMP chcą rozmów o podwyżkach

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland zwróciły się do dyrektora generalnego Manfreda Van Vlierberghe o rozpoczęcie negocjacji w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników AMP i spółek zależnych w 2014 roku. Oficjalne pismo na ten temat zostało przekazane pracodawcy 27 listopada.

Zdaniem związkowców sytuacja ekonomiczna koncernu pozwala na rozpoczęcie rozmów płacowych. – W 2013 roku przeprowadzone zostały duże inwestycje, m.in. remont wielkich pieców nr 2 i 3. Mają one pozwolić na zwiększenie produkcji, co zresztą pracodawca zapowiada – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w dąbrowskim oddziale AMP. Podkreśla, że poziom zatrudnienia w AMP cały czas spada, co przy rosnącej produkcji oznacza wzrost wydajności pracy załogi. – Pracownicy pracują coraz wydajniej, podnoszą swoje kwalifikacje, a to przekłada się na wysoką jakość wyrobów – dodaje Majchrzak.

Mimo wzrostu produkcji w 2013 roku,  w AMP nie było żadnych podwyżek. – Od momentu utworzenia Polskich Hut Stali taka sytuacja zdarzyła się tylko dwa razy – w 2009 i 2010 roku, ale wtedy rozpoczął się kryzys, który spowodował zamknięcie wielu instalacji i ograniczenie produkcji. To był najtrudniejszy okres dla hutnictwa. Teraz sytuacja firmy jest znacznie korzystniejsza – podkreśla wiceprzewodniczący „S”.

W piśmie do dyrektora generalnego związkowcy zwrócili uwagę na utrzymującą się inflację i rosnące koszty utrzymania pracowników AMP i ich rodzin. Odwołali się też do zapisu zakładowego układu zbiorowego pracy, gwarantującego rozpoczęcie negocjacji płacowych w IV kwartale każdego roku. – Zgodnie z ZUZP rozmowy powinny zostać zakończone do końca grudnia, aby podwyżki mogły wejść w życie 1 stycznia – mówi Lech Majchrzak.

 

Dodaj komentarz