Solidar Śląsko Dąbrow

Uzgodniono wysokość „czternastek” w Polskiej Grupie Górniczej

6 lutego reprezentatywne związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej uzgodniły z zarządem spółki wysokość nagrody rocznej, tzw. „czternastki” za 2019 rok. Rozmowy w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach były prowadzone w obecności wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz jego zastępcy odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy. Spotkanie dotyczyło nie tylko spraw płacowych, ale również problemu zwałów i ograniczenia importu węgla.
Szef górniczej „Solidarności” i przewodniczący związku w PGG Bogusław Hutek wyraził umiarkowane zadowolenie z przebiegu rozmów. Podkreślił, że ustalenia w sprawie wypłaty nagrody rocznej z 2019 rok, czyli tzw. „czternastki” są bliskie propozycjom zgłoszonym przez związki zawodowe. – W piątek spotkamy się w gronie przedstawicieli 13 central związkowych i jeśli ta nowa propozycja zostanie zaakceptowana, to  podpiszemy porozumienie dla załóg – powiedział Hutek.
Według uzgodnionej podczas czwartkowych rozmów propozycji  pracownicy kopalń ROW, Piast-Ziemowit, Mysłowice-Wesoła i Bolesław Śmiały otrzymają „czternastki” w wysokości 112 proc. zaplanowanej sumy,  załogi KWK Sośnica i Murcki Staszic  97, 5 proc., a pracownicy kopalni Ruda i kopalni Wujek po 95 proc.
Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył, że osiągnięty kompromis w sprawie „czternastek” wychodzi na przeciw oczekiwaniom strony społecznej, a jednocześnie mieści się w ramach możliwości finansowych Polskiej Grupy Górniczej. Jeśli chodzi o podwyżki płac w PGG, strona rządowa i zarząd spółki stoją na stanowisku, aby odłożyć tę kwestię do końca pierwszego półrocza. Jak wskazywal Sasin dopiero wówczas będzie możliwa ocena tego, jak działania na rzecz ograniczenia importu węgla oraz procesy restrukturyzacyjne w samej PGG wpłynęły na kondycję finansową spółki.
Bogusław Hutek zaznaczył z kolei, że uzgodnienie „czternastek” nie oznacza końca sporu zbiorowego dotyczącego płac w firmie i  harmonogram działań przyjęty przez sztab protestacyjno-strajkowy 13. central związkowych, który przewiduje strajk ostrzegawczy, referendum strajkowe i manifestację w Warszawie, nadal obowiązuje. Dodał, że w piątek 7 lutego podczas spotkania z mediatorem prawdopodobnie zostanie podpisany protokół rozbieżności, który otwiera związkom zawodowym drogę do skorzystania z kolejnych instrumentów w sporze zbiorowym, czyli m.in. przeprowadzenia strajku.
Wicepremier Sasin poinformował, że strony umówiły się na kolejne rozmowy, które mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Będą one dotyczyć postulowanych przez związki podwyżek wynagrodzeń oraz ograniczenia importu węgla. – Mówimy o dwóch obszarach. Przede wszystkim będziemy chcieli przekonać zarządy spółek energetycznych, że powinny zrezygnować z importu węgla w związku z tym, że mają swoje kontrakty z krajowymi dostawcami. Te kontrakty powinny być w pierwszej kolejności wypełnione. Mamy obszar drugi: podmiotów prywatnych, które importują węgiel. Tutaj jest bardzo ważne działanie służb państwowych, które będą kontrolowały przede wszystkim jakość tego paliwa – powiedział Jacek Sasin.
Jak powiedział Bogusław Hutek, strona związkowa oczekuje interwencji rządu w sprawie odbioru  węgla z Polskiej Grupy Górniczej. Podejmowane obecnie działania, aby rozładować zwały, uznaje za doraźne i domaga się kompleksowych rozwiązań w zakresie kontraktowania i odbioru węgla.  –  Spółki węglowe powiązane z energetyką nie mają z tym problemu, natomiast Polska Grupa Górnicza, największy producent węgla w kraju, może się bronić tylko zawartymi kontraktami – podkreślił Hutek.
Czwartkowe rozmowy z udziałem przedstawicieli rządu, do których doszło z inicjatywy szefa śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominika Kolorza, trwały ponad 6 godzin. Dokładny termin i miejsce wznowienia negocjacji w przyszłym tygodniu nie został jeszcze ogłoszony.
łk, ny

Dodaj komentarz