Solidar Śląsko Dąbrow

Ustawa o szkolnictwie do TK

NSZZ Solidarność zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o szkolnictwie wyższym. Związkowcy zarzucają jej m.in. naruszenie praw nabytych i ograniczenie wolności badań naukowych.

1 października wchodzi w życie nowe prawo dotyczące wyższych uczelni. Są to: znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zdaniem związkowców niektóre z wprowadzonych przepisów mogą być niezgodne z Konstytucją, dlatego NSZZ Solidarność przygotowuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z ustawą zasadniczą.

Jednym z takich przepisów jest między innymi radykalna zmiana wieku emerytalnego dla niektórych kategorii pracowników. Na przykład skrócono o 5 lat – z dnia na dzień, bez jakiegokolwiek okresu przejściowego – wiek emerytalny dla tzw. profesorów uczelnianych.

Wątpliwości związkowców budzą również przepisy dotyczące wolności prowadzenia badań naukowych i twórczych. – Nowa ustawa znakomicie ułatwia zwalnianie niepokornych, ale twórczych profesorów bez zgody organów kolegialnych na podstawie tzw. innych przyczyn. Poprzednio – dla przykładu – nie było możliwości ukarania promotora pracy magisterskiej. Obecnie władze uczelni mogą dużo więcej – mówi Edward Malec, przewodniczący Sekcji Krajowej Nauki NSZZ Solidarność. Podobnie jego zdaniem może działać również przepis o częstszych ocenach okresowych nauczycieli akademickich.

źródło: Dział Informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz