Solidar Śląsko Dąbrow

Upokorzeni głodowymi pensjami i lekceważeniem przez władze miasta

Już prawie rok trwa batalia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu o podwyżki płac. Organizacje związkowe domagają się podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników placówki o 1000 zł brutto, ale ich postulaty i problemy są ignorowane przez władze samorządowe.

Spór zbiorowy na tle płacowym, który strona związkowa wszczęła z pracodawcą w październiku zeszłego roku, wszedł już w etap mediacji. – Spotkaliśmy się trzy razy, ale nie udało się wypracować żadnego porozumienia – mówi Henryk Stawski, przewodniczący „Solidarności” w ośrodku.

26 maja w odpowiedzi na przeciągające się mediacje strona związkowa rozpoczęła akcję protestacyjną i oflagowała jednostki wchodzące w skład MOPR. – Jeżeli dalej nie będzie reakcji władz samorządowych na nasze problemy podejmiemy bardziej zaostrzone działania, nie wykluczając strajku. Jesteśmy zdesperowani i upokorzeni, zarówno przez głodowe pensje, jak i traktowanie nas przez prezydenta miasta – zapowiada przewodniczący związku.

Przewodniczący podkreśla, że zanim związki wszczęły spór z pracodawcą, przez wiele miesięcy próbowały rozmawiać o podwyżkach z władzami Bytomia. – W lipcu zeszłego roku pan prezydent powiedział, że nie ma szans na podwyżki w 2022 roku, ale obiecał, że podniesie nasze wynagrodzenia w 2023 roku. Miesiąc później z tej deklaracji się wycofał. Pod koniec września o dramatycznej sytuacji pracowników MOPR opowiedzieliśmy podczas posiedzenia Rady Miasta. W efekcie, wiceprezydent miasta wyznaczył termin spotkania, ale ostatecznie zostało one odwołane. Z kolei w listopadzie pan prezydent obiecał 590 zł brutto podwyżki we wszystkich jednostkach samorządowych od lipca 2023 roku. Jednak, po pierwsze uzależnił ją od sytuacji finansowej samorządu, a po drugie, nie podpisał żadnego porozumienia w tej sprawie – relacjonuje związkowiec.

Zaznacza, że zamiast konkretnych rozmów o wzroście wynagrodzeń, władze miasta podjęły działania, które zamiast pomóc pracownikom ośrodka, tylko ich podzieliły na lepszych i gorszych. Chodzi o jednorazową nagrodę wynoszącą 2880 zł brutto, która została wypłacona w grudniu zeszłego roku. Otrzymały ją tylko te osoby, których pensje nie wzrosły od stycznia tego roku ze względu na podniesienie płacy minimalnej. – Taki sam efekt przyniosło przyznanie pracownikom socjalnym dodatku wynoszącego 200 zł brutto miesięcznie, który będzie wypłacany do końca bieżącego roku. Tymczasowe regulacje wynagrodzeń tylko jednej grupy zawodowej, nie wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ośrodka – dodaje przewodniczący związku.

W MOPR w Bytomiu zatrudnionych jest blisko 350 pracowników.

aga