Solidar Śląsko Dąbrow

Upadłość biura podróży

W tamtym roku było głośno o upadłości niektórych biur podróży. W tym roku planuję urlop i zastanawiam się jak i czy w ogóle można zabezpieczyć się przed upadłością biura podróży. Jaki jest stan prawny na ten temat? (Ewa P.)

W ubiegłym roku ponad 10 biur podróży ogłosiło upadłość, co spowodowało lawinę telefonów do Centrum Ochrony Prawnej CDO24 z prośbą o pomoc i informacje, co zrobić w takim przypadku. Centrum Ochrony Prawnej CDO24 pomaga swoim Klientom tak, by jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy. Niestety zakup wycieczki w znanym biurze podróży nie daje nam gwarancji, że unikniemy problemów w przypadku jego ewentualnej upadłości. Nazwa, a także renoma nie świadczą o wiarygodności biura podróży. Czy można wobec tego przewidzieć upadłość biura? Nie, ale można zminimalizować ryzyko. W związku z tym ustawodawca dokonał niezbędnych zmian w celu zabezpieczenia interesów turystów. Dzięki nowym przepisom podniesiono minimalne kwoty gwarancyjne biur podróży oraz wprowadzono poprawiony sposób ich naliczania. Takie rozwiązanie ma być dodatkowym zabezpieczeniem roszczeń klientów.

Przy planowaniu urlopu dla własnego bezpieczeństwa trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy biuro podróży figuruje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Warto także upewnić się, czy organizacja turystyczna nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Długów. Taki wpis może świadczyć o problemach finansowych biura podróży. Dodatkowo trzeba sprawdzić dokładnie treść umowy o usługę turystyczną. Jeśli umowa budzi nasze podejrzenia, warto skonsultować jej treść ze Specjalistami. Centrum Ochrony Prawnej CDO24 wprowadziło w tym roku nowy produkt – CDO Travel, dzięki któremu każda osoba posiadająca CDO Travel ma możliwość rozwiania swoich pytań i wątpliwości poprzez konsultację ze swoim Specjalistą z CDO.

Za wycieczkę warto płacić kartą płatniczą. Jeśli bowiem jeszcze nie wyjechaliśmy na wymarzone wakacje możemy dzięki usłudze tzw. obciążenia zwrotnego odzyskać pieniądze z tytułu niedostarczenia towaru lub usług. Upadłość biura podróży z pewnością oznacza, że usługa nie została wykonana. W takiej sytuacji możemy dochodzić swoich praw przez złożenie reklamacji w instytucji, od której otrzymaliśmy kartę (np. bank). Jeśli nasza reklamacja będzie zasadna otrzymamy zwrot pieniędzy. Starajmy się nie płacić gotówką lub przelewem, gdyż wtedy mamy niewielkie szanse na odzyskanie naszych pieniędzy. Wynika to z tego, że w pierwszej kolejności środki z ubezpieczenia upadłego biura podróży przeznacza się na powrót turystów do kraju, a dopiero z reszty pokrywa się pozostałe koszty poniesione przez niedoszłych wczasowiczów.

A co zrobić, jeśli biuro ogłosi upadłość podczas pobytu na wakacjach? W przypadku, gdy upadły organizator opłacił nasz pobyt, wówczas nie powinniśmy odczuć żadnych konsekwencji. Natomiast w przeciwnym razie będziemy zmuszeni przerwać pobyt i wrócić do kraju. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych organizator imprezy turystycznej w razie swojej niewypłacalności powinien zapewnić powrót klientów do planowanego miejsca powrotu, zapewnić klientom zwrot wpłat, gdy impreza nie została zrealizowana lub zapewnić zwrot części wpłat za częściowo niezrealizowaną imprezę. W przypadku niewypłacalności biura podróży, osoby poszkodowane powinny zgłaszać się do Marszałka Województwa właściwego dla siedziby biura, który jest uprawniony do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, a także występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancyjnej ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia. Często jednak suma ubezpieczenia nie wystarcza na pokrycie wszystkich żądań klientów. Wówczas jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zagraniczne wakacje wiążą się z ryzykiem, a my powinniśmy zrobić wszystko, aby to ryzyko zminimalizować. Warto, więc już przy podpisaniu umowy pomyśleć o CDO Travel, dzięki czemu będziemy mogli skonsultować nasze wątpliwości ze specjalistą CDO.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Barbara Gawlik
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz