Solidar Śląsko Dąbrow

Unieszkodliwią toksyczne odpady

W listopadzie do Jaworzna przyjechała grupa naukowców z Czech, którzy w specjalnie przygotowanym laboratorium polowym, usytuowanym na terenie Zakładów Chemicznych „Azot”, próbują unieszkodliwić, w sposób w pełni bezpieczny dla mieszkańców i środowiska, kolejne próbki odpadów toksycznych.

Już w ubiegłym roku czescy naukowcy pobrali w Jaworznie niewielką ilość chemikaliów, a następnie przebadali je w Instytucie Podstawowych Procesów Chemicznych w Pradze. – Przeprowadzone testy, które miały określić możliwości bezpiecznego rozkładu odpadów zgromadzonych w dolinie Potoku Wąwolnica, wypadły bardzo pomyślnie – wyjaśnia Agnieszka Bartyzel, geolog powiatowy. -Teraz wykorzystanie opracowanej technologii sprawdzamy w Jaworznie. Mobilna instalacja, która przyjechała do nas z Czech będzie pracowała w mieście przez 30 dni.

Unieszkodliwianie toksycznych zanieczyszczeń, zgodnie z czeską metodą, będzie polegało na wyrwaniu z nich chloru, który w połączeniu ze związkami organicznymi tworzy niebezpieczne substancje. Używa się do tego miedzi oraz aktywnego węgla. W wyniku procesu neutralizacji chemikaliów powstaje substancja wolna od toksyn oraz bezpieczne paliwo w postaci bryłek węglowych, które można wykorzystać np. w elektrowni.

– Do unieszkodliwiania toksycznych odpadów wykorzystujemy opracowaną przez nas technologię CMD (Copper Mediated Destruction), polegającą na katalitycznej dehalogenacji trwałych zanieczyszczeń organicznych za pomocą miedzi, bez użycia spalania – tłumaczy Tomáš Ocelka z Instytutu Zdrowia Publicznego w Ostrawie, koordynator projektu ze strony czeskiego partnera. – Urządzenie, w którym odbywa się cały proces, jest hermetycznie zamknięte, a panująca w nim temperatura trzystu stopni Celsjusza oraz lekkie nadciśnienie prowadzą do neutralizacji szkodliwych związków.

W ramach projektu FOKS, w Jaworznie realizowane są także dwa inne przedsięwzięcia, które mają pomóc w neutralizacji związków chemicznych w wodach gruntowych.

 

Dodaj komentarz