Solidar Śląsko Dąbrow

Ultimatum w JSW

Jeśli do 30 maja nie zostaną podpisanie wszystkie porozumienia związane z naszymi postulatami, to w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpocznie się strajk generalny – zapowiedzieli dziś przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW S.A.

– Żarty się skończyły. Nie będziemy dłużej bawić się w kotka i myszkę. Chcemy rozmawiać. Porozumienie jest możliwe. Ale nie damy się wodzić za nos. Dajemy dwa tygodnie na podpisanie wszystkich porozumień. Jeśli w tym czasie to nie nastąpi, będzie strajk – powiedział Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

Związkowcy po raz kolejny podkreślili, że, ich zdaniem, rozmowy powinny się odbywać w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, z udziałem wojewody śląskiego, prezydium WKDS oraz upełnomocnionych przedstawicieli resortów skarbu i gospodarki.

Zmienili natomiast stanowisko co do trybu parafowania i podpisywania porozumień. – Nie chcemy już parafować kolejnych porozumień w czterech kluczowych obszarach, które są przedmiotem rozmów i czekać na podpisanie jednego, końcowego porozumienia. Chcemy po prostu podpisywać po kolei wynegocjowane dokumenty. Chodzi o to, aby ewentualny brak kompromisu, w którymś z tych czterech obszarów, nie skutkował zablokowaniem pozostałych porozumień – wyjaśnił Roman Brudziński.

Tydzień temu związkowcy parafowali porozumienie dotyczące gwarancji pracowniczych i na najbliższym posiedzeniu WKDS chcieliby je podpisać. Do uzgodnienia i podpisania pozostały jeszcze kwestie w pozostałych trzech obszarach rozmów. Pierwszy z nich jest związany ze zmianami w statucie JSW S.A., które zabezpieczają m.in: realizację postanowień zawartych w dokumencie „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w latach 2007 – 2015”, gwarancje utrzymania pełnego władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW S.A. , a także gwarancje powoływania członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu Spółki z wyboru załogi.

– W tym obszarze też właściwie porozumieliśmy się już z resortem gospodarki. Potrzebna jest tylko akceptacja resortu skarbu. I drugi krok zostanie wykonany – podkreśla wiceszef Solidarności w JSW.

Trzeci obszar negocjacji to sprawa akcji pracowniczych i ich podziału pomiędzy osoby uprawnione oraz pracowników nieuprawnionych. Ostatnią kwestią jest postulat 10- procentowego wzrostu płac w JSW.
 

Dodaj komentarz