Solidar Śląsko Dąbrow

Udany rok z unijnymi projektami

Śląsko-Dąbrowska Solidarność od wielu  lat stara się aktywnie pozyskiwać środki  z funduszy europejskich na realizację ważnych społecznie projektów. 2010 rok był pod tym względem bardzo udany, udało się uzyskać środki na realizację dwóch projektów „Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim” oraz „Dialogiem, nie styliskiem – profesjonalizacja NSZZ Solidarność jako partnera dialogu społecznego”. – To efekt długotrwałej pracy i starań. I sukces, bo wśród ubiegających się o unijne środki panuje obecnie ostra konkurencja – podkreśla Agnieszka Lenartowicz-Łysik, koordynator obu  projektów.

Śląsko-Dąbrowska Solidarność ma już spore doświadczenie, jeśli chodzi realizację takich projektów i jej wiarygodność systematycznie wzrasta. Pierwszy projekt zrealizowała w 2001 roku, kilka kolejnych w 2004 roku, jeszcze  z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z linii przedakcesyjnych. Potem przyszły kolejne.

Projekt „ Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim”  trwał osiem miesięcy – rozpoczął się w marcu i zakończył w październiku. Kampania promowania kształcenia ustawicznego polegała na pokazywania przykładów ludzi nieustannie podnoszących swoje umiejętności. W największych miastach naszego regionu zawisło 75 billboardów promujących ideę nauki przez całe życie, a na billboardach były wizerunki członków związku, którzy są żywymi przykładami tego, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Dzięki takim przykładom każdy członek Solidarności może się pochwalić przynależnością do związku. Co ważniejsze, może też wziąć udział w wydarzeniach projektu – seminariach, konferencjach czy szkoleniach. Koordynator projektu stara się, aby owocem tych seminariów i konferencji były publikacje, które w syntetyczny sposób ujmują przekazywaną przez wykładowców wiedzę i stają się swoistymi podręcznikami nie tylko dla uczestników, ale dla wszystkich zainteresowanych informacjami i umiejętnościami przekazywanymi podczas wydarzeń projektu. 

Z kolei projekt „Dialogiem, nie styliskiem – profesjonalizacja NSZZ Solidarność jak partnera dialogu społecznego”  ma chyba najdłuższą historię zdobywania środków. Próby uzyskania wsparcia z funduszów europejskich na realizację takiego właśnie przedsięwzięcia trwały cztery lata. W 2010 roku wreszcie się udało  Projekt jest skierowany wyłącznie do członków NSZZ Solidarność, którzy pracują na terenie woj. śląskiego lub małopolskiego.  – Dzięki temu nasi członkowie przechodzą cykl szkoleń bardzo przydatnych w związkowej praktyce. Są to m.in. szkolenia z zakresu prawa pracy i  z szkolenia z negocjacji. Ważną częścią projektu są publikacje dotyczące dialogu społecznego – wylicza koordynatorka.

Ważnym elementem projektu jest cykl szkoleń zatytułowany „Współczesne wyzwania dla partnerów społecznych”. W trakcie tego cyklu poruszana jest m.in. tematyka  równości szans kobiet i mężczyzn, czy problematyka globalizacji  i europeizacji dialogu społecznego. Dużo miejsca poświęca się  wyzwaniom makroekonomicznym, jakie stoją przed współczesną gospodarką, a tym samym przed Solidarnością jako partnerem społecznym, który powinien być realnie wciągnięty w procesy decyzyjne.

To tematyka, która przed kilkunastu laty mogła się wielu wydawać co najwyżej przedmiotem teoretycznych rozważań ekonomistów. Ale, jako reprezentatywny związek zawodowy, już od pewnego czasu  wiemy, że wiedza na ten temat jest niezbędna, aby móc skutecznie pełnić swoją rolę profesjonalnego partnera społecznego, który skutecznie dba o prawa i  interesy pracowników – podkreśla Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

Projekt „Dialogiem, nie styliskiem” rozpoczął się w maju 2010 roku i potrwa do kwietnia tego roku.
 

Dodaj komentarz