Solidar Śląsko Dąbrow

Uczyli się, że warto pomagać innym

Ponad 80 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu mikołowskiego i Gminy Goleszów wzięło udział w obozie szkoleniowym im. druha Sławomira Bijaka, który został zorganizowany w pierwszej połowie lipca w Węgierskiej Górce.

– Organizując tego typu obozy pokazujemy młodym ludziom, że warto pomagać innym. W ich trakcie młodzież uczy się udzielania pierwszej pomocy, poznaje sprzęt pożarniczy oraz podstawy gaszenia pożarów – mówi Dariusz Gashi, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mikołowie.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne były prowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Komend Powiatowych PSP w Mikołowie i Żywcu, druhów OSP oraz ratowników medycznych. Szkolenie zakończone zostało egzaminem. W zależności od wieku oraz wyszkolenia zdobytego podczas wcześniejszych obozów uczestnicy mogli uzyskać stopień członka, dowódcy lub instruktora MDP.

Jedną z instytucji, które dofinansowały obóz szkoleniowy dla młodych strażaków był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz systematycznie wspiera działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczył ponad 300 tys. zł.

aga
źródło foto: ZOSP RP Mikołów