Solidar Śląsko Dąbrow

Tu rodziła się „Solidarność”

Tu rodziła się „Solidarność” to tytuł wystawy otwartej 1 lipca na rynku w Tarnowskich Górach. Ekspozycję poświęconą strajkom 1980 roku i powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przygotował Instytut Pamięci Narodowej.
 
Otwarciem wystawy zainaugurowano obchody przypadającej w tym roku 40. rocznicy tamtych wydarzeń. W uroczystości wzięli udział uczestnicy strajków w tarnogórskich zakładach pracy, mieszkańcy miasta, związkowcy z „Solidarności” oraz przedstawiciele IPN i władz samorządowych. 
 
W liście skierowanym do uczestników uroczystości Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” podkreślił, że „Solidarność” rodziła się wśród nas, w zakładach pracy, że rodziła się w całej Polsce, ale Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie na tej mapie narodzin mają miejsce szczególne. Nawiązał również do protestu w tarnogórskiej Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos, gdzie wybuchał pierwszy na Śląsku strajk w 1980 roku. – Tarnogórski Fazos jest znakomitym przykładem opowiadającym, jak i dlaczego doszło do narodzin naszego związku. Znakomitym przykładem wskazującym, że był to oddolny ruch, który w krótkim czasie ogarnął cały kraj dzięki zwykłym ludziom, robotnikom z fabryk, kopalń, stoczni i hut, który pokazał jak wielką siłę ma społeczeństwo, jaką moc daje współpraca i solidarność właśnie – podkreślił Dominik Kolorz.
 
Wystawa ma charakter ogólnopolski. Podobne plansze pojawiły się także w 16 innych miastach. – Chcemy pokazać te miejsca, w których trwały strajki tego gorącego lata. Dzisiaj często są to miejsca zapomniane, albo już fizycznie nie istnieją. Chcemy złożyć hołd milionom ludzi i powiedzieć Polakom, że ten sukces zawdzięczają sobie. To jest jedna z najpiękniejszych kart w historii Polski i nie tylko Polski. Dalekosiężne skutki tamtego lata to upadek systemu komunistycznego w Europie – mówił dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN podczas konferencji poprzedzającej otwarcie wystawy.
 
Ekspozycja składa się z trzech modułów: ogólnopolskiego, regionalnego, poświęconego wydarzeniom, które miały miejsce na terenie dzisiejszego województwa śląskiego oraz lokalnego. Te ostatnie plansze będą zmieniane w zależności od miejsca prezentacji wystawy. Po dwóch tygodniach ekspozycja zostanie przeniesiona do Bielska-Białej, a następnie trafi do Dąbrowy Górniczej i Częstochowy.
 
Wszystkie moduły zaprezentowane w całej Polsce będzie można obejrzeć 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. W sumie będzie to 255 plansz zawierających przeszło 500 fotografii.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: IPN/Monika Kobylańska
 

Dodaj komentarz