Solidar Śląsko Dąbrow

Trzy projekty ustaw

NSZZ Solidarność przygotuje trzy projekty ustaw mających na celu naprawę systemu emerytalnego. Będą to ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracy tymczasowej i o prewencji wypadkowej – zapowiedział przewodniczący związku Piotr Duda. Te inicjatywy legislacyjne były jednym z głównych tematów spotkania sztabu protestacyjnego, który w czwartek obradował w Warszawie.

W zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń związkowcy postulują objęcie składką wszystkich dochodów ubezpieczonego bez względu na tytuł, czas i kolejność ich powstawania. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku umów cywilnoprawnych oraz działalności pozarolniczej mają być liczone w oparciu o rzeczywiste dochody, a nie te deklarowane. Z kolei ustawa o pracy tymczasowej ma na celu objęcie skutecznymi przepisami ochronnymi osoby świadczące ten rodzaj pracy. 

Piotr Duda zapowiedział też, że Solidarność będzie żądać udziału w konsultacjach dotyczących nowego rządowego projektu zmian w ustawie emerytalnej, który na początku maja ma trafić do Sejmu. Dodał, że jeśli premier odmówi związkowi udziału w tych konsultacjach, dojdzie do protestów.

Podczas posiedzenia sztabu szef związku zaprezentował plakat, będący cześcią akcji informacyjnej mającej na celu pokazanie postawy poszczególnych parlamentarzystów wobec wniosku NSZZ o referendum emerytalne i wobec rządowego projektu zmian w ustawie emerytalnej. – Żaden poseł działający na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będziemy piętnować ich działania w sprawach społecznych, aby ich wyborcy wiedzieli, jak się zachować przy kolejnych wyborach – podkreślił Duda.

na podstawie komunikatu działu informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz