Solidar Śląsko Dąbrow

Trzeba łączyć, a nie dzielić

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz przekazał dziś szefom wszystkich klubów parlamentarnych stanowisko Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” w sprawie kryzysu prawno-ustrojowego w Polsce. Stanowisko to jest jednocześnie apelem o rozwiązanie konfliktu w duchu dialogu.

– Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” z zaniepokojeniem obserwuje pogłębianie się politycznych podziałów w polskim społeczeństwie. Jako przedstawiciele związku, który od początku swojego istnienia nawoływał, aby łączyć, a nie dzielić, nie możemy przechodzić obojętnie wobec narastającej polaryzacji politycznej, wobec radykalizacji poglądów i postaw, wobec działań, które prowadzą do dzielenia Polaków na wrogie plemiona – czytamy w stanowisku przyjętym podczas posiedzenia ZR 7 lutego.

– Z przykrością musimy stwierdzić, że walczący ze sobą politycy, spośród których wielu chętnie powołuje się na solidarnościowe korzenie, w praktyce to solidarnościowe dziedzictwo lekceważą. Nieustanne kłótnie, wzajemna nienawiść, psucie państwa, psucie prawa to działania, które w żadnej mierze nie mogą i nie będą przez nas tolerowane. Tłumaczenie takich postaw prawidłami polityki absolutnie nas nie przekonuje – podkreślili członkowie ZR. Zaapelowali do zwaśnionych stron o podjęcie próby rozwiązania konfliktu przy pomocy mediatorów i ekspertów.

Przeczytaj pełną treść stanowiska

oprac. ny