Solidar Śląsko Dąbrow

Trwa referendum w Yazaki

4 czerwca o 4.00 rano w spółce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie rozpoczęło się referendum strajkowe. Załoga decyduje o poparciu dla żądań płacowych zgłoszonych przez NSZZ Solidarność w ramach sporu zbiorowego.

– Pracownicy licznie przystąpili do referendum. Mówią, że identyfikują się z naszymi postulatami płacowymi. Zdają sobie sprawę, że jeśli sami nie zabiorą głosu w sprawie podwyżek swoich bardzo niskich pensji, to wzrostu płac mogą się nigdy nie doczekać. Wszyscy mamy świadomość, że dla naszego pracodawcy kryzys od dawna jest świetnym pretekstem do oszczędzania na załodze – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w YAPP.

Obserwatorem referendum w YAPP z ramienia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego jest Mirosław Grzywa. – Wysoka frekwencja w głosowaniu wskazuje, że pracownicy chcą mieć wpływ na wynegocjowanie podwyżek. Wiedzą, że aby osiągnąć cel, muszą razem wywrzeć presję na pracodawcy – mówi Mirosław Grzywa

Referendum strajkowe w YAPP zakończy się 6 czerwca o godz. 23.00. Następnego dnia odbędą się też kolejne mediacje w trwającym od 1 lutego sporze zbiorowym.

Związkowcy postulują m.in. podwyżkę płac zasadniczych o 500 zł brutto dla każdego pracownika, przywrócenie premii frekwencyjnej na zasadach z lat 2007-2008, wprowadzenie od 1 lutego 2013 dodatku do pracy na zmianie popołudniowej w wysokości 10 proc. stawki godzinowej oraz dodatku dla pracowników z ponad 3-letnim stażem pracy w firmie  w wysokości 1 proc. płacy zasadniczej za każdy przepracowany rok. Domagają się też wprowadzenia od 2013 roku stałych premii świątecznych od 500 do 1000 zł oraz zwiększenia do pełnej wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Spółka Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie zatrudnia około 1,4 tys. pracowników. Średnie zarobki w firmie wynoszą 1,9 tys. zł brutto. Zakład, którego właścicielem jest japoński koncern Yazaki, zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. 

Dodaj komentarz