Solidar Śląsko Dąbrow

Trwa referendum w Bitronie

W czwartek o godz. 5.30 w Bitronie w Sosnowcu rozpoczęło się referendum strajkowe. Potrwa całą dobę. – Już po pierwszych godzinach głosowania możemy powiedzieć, że frekwencja będzie wysoka, bo zainteresowanie udziałem w referendum jest naprawdę bardzo duże. I pracownicy, którzy są po nocce, i ludzie z porannej zmiany tłumnie szli do głosować – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w Bitronie.
 
W referendum pracownicy odpowiadają na pytanie, czy są za przeprowadzeniem bezterminowej akcji strajkowej w celu poparcia żądań zgłoszonych przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w Bitron Poland. Tych żądań jest w sumie sześć. Dwa z nich dotyczą podwyżek płac zasadniczych, jedno podwyższenia dodatku za pracę w soboty i w niedziele, kolejne zwiększenia premii świątecznej, a dwa pozostałe gwarancji zatrudnienia i warunków pracy.
 
– Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość pracowników poprze akcję strajkową. Przede wszystkim załoga jest zniecierpliwiona przedłużającymi się bez końca rozmowami płacowymi. Koszty życia w ostatnim czasie strasznie wzrosły. Każdy odczuwa to w portfelu. Ludzie chcą podwyżek i to nie symbolicznych, jakie proponuje pracodawca, ale realnych, które choć trochę będą mogły zrekompensować wzrost wydatków na utrzymanie – mówiła Izabela Będkowska jeszcze przed rozpoczęciem referendum.
 
W Bitronie od 21 stycznia „Solidarność” prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą. Zasadniczy postulat, jaki przedstawił związek, to podwyżka stawek godzinowych o 5 zł brutto. W odpowiedzi kierownictwo firmy zaproponowało wzrost stawki o 1,1 zł brutto. Podczas negocjacji strona związkowa poszła na ustępstwa, modyfikując żądania. Ostatnia propozycja strony związkowej to podwyżka stawek godzinowych o 2 zł brutto i jednoczesne włączenie do płac zasadniczych 200 zł z premii frekwencyjnej, co w sumie daje podwyżkę o 3,2 zł brutto na godzinę.  W odpowiedzi pracodawca też zmienił swoją propozycję oferując podniesienie stawki godzinowej o 40 gr, czyli z 1,1 zł do 1,5 zł. Zdaniem związku to zdecydowanie za mało, stąd decyzja o referendum strajkowym. 
 
Bitron Poland w Sosnowcu zatrudnia przeszło 1060 osób. Firma produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Większość załogi stanowią kobiety. 
 
ny
 

Dodaj komentarz