Solidar Śląsko Dąbrow

Trwa blokada wysyłki węgla

Kolejne kopalnie dołączyły do blokady wysyłki węgla do elektrowni. O godz. 6 protest rozpoczął się w kopalniach Bielszowice, Marcel i Jankowice. W nocy blokadę rozpoczęli górnicy z kopalni Rydułtowy. W sumie w środę rano blokady trwały w 9 kopalniach.

Od 21 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa pogotowie strajkowe. Blokady torów, którymi transportowany jest surowiec do elektrowni, rozpoczęły się tego samego dnia. Jako pierwsza, w godzinach południowych do akcji przystąpiła kopalnia Piast-Ziemowit. Kilka godzin później blokady zorganizowano w kopalniach: Staszic-Wujek, Halemba, Mysłowice-Wesoła i Sośnica.

W każdej z kopalń biorących udział w proteście blokada wysyłki węgla do elektrowni ma trwać maksymalnie 24 godziny. Protest ma charakter ostrzegawczy. Jak podkreślają związkowcy, na razie dłuższa akcja nie jest planowana, aby nie narażać społeczeństwa na przerwy w dostawie energii. Blokada dotyczy wyłącznie węgla transportowanego do elektrowni. Sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywa się normalnie.

W skład Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PGG wchodzą cztery centrale związkowe: „Solidarność”, ZZG, Kadra i Związek Zawodowy Pracowników Dołowych. Powodem decyzji o ogłoszeniu pogotowia strajkowego i rozpoczęciu protestu jest fiasko rozmów z zarządem spółki dotyczących zwiększenia funduszu płac. Związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Jak wskazują, z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego i niedoboru surowców energetycznych, górnicy od miesięcy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła dla społeczeństwa. Fundusz płac w PGG nie został jednak zwiększony o dodatkowe środki na wynagrodzenie za ponadnormatywną pracę. Przedstawiciele Komitetu podkreślają, że dzięki krajowemu węglowi Polska od wielu miesięcy ma niemal najtańszą energię w Unii Europejskiej, a rachunki za prąd rosną znacznie wolniej niż w innych europejskich krajach.

Negocjacje w PGG są prowadzone w ramach procedury sporu zbiorowego. 21 grudnia związki zawodowe i zarząd spółki podpisały protokół rozbieżności. Kolejne rozmowy odbędą się 28 grudnia.

ny