Solidar Śląsko Dąbrow

Trudna sytuacja śląskich szpitali

W poniedziałek 13 lutego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego poświęcone sytuacji w  śląskiej służbie zdrowia. W obradach wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Jednym z tematów posiedzenia będzie trudna sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Tychach oraz planowane przez Zarząd Województwa przekształcenie placówki w spółkę prawa handlowego. –  Część ambulatoryjna szpitala miałaby zachować status podmiotu publicznego, natomiast pozostałe oddziały miałyby zostać przejęte przez firmę zewnętrzną – wyjaśnia Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.

Jak zapowiada przewodnicząca, poniedziałkowe rozmowy mają również dotyczyć restrukturyzacji zadłużonego na ponad 52 mln złotych Szpitala Powiatowego w Zawierciu – Dwa tygodnie temu dyrektor szpitala wystosował wniosek dotyczący obniżenia wynagrodzeń grupie zawodowej pielęgniarek, z pominięciem innych pracowników, w tym lekarzy. Jesteśmy gotowi rozmawiać o każdym rozwiązaniu, które pozwoli uratować zawierciański szpital, jednak koszty restrukturyzacji powinni ponosić równomiernie wszyscy pracownicy – podkreśla Halina Cierpiał.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia w obradach WKDS w Katowicach ma uczestniczyć wiceminister zdrowia Marek Haber. Jednak zdaniem związkowców z RSOZ część zagadnień, które będą tam poruszane, wymaga obecności ministra Bartosza Arłukowicza. – Chodzi o problemy związane z coraz większą liczbą prywatnych podmiotów medycznych, obecnych na naszym rynku.  Ani wojewoda, ani NFZ nie mają narzędzi potrzebnych do weryfikacji, czy nasycenie rynku danym typem usług medycznych jest wystarczające dla danego regionu. Krótko mówiąc, tych nowo powstających placówek prywatnych o podobnym profilu jest z roku na rok coraz więcej, a to skutkuje coraz niższymi kontraktami z NFZ dla placówek publicznych – tłumaczy Halina Cierpiał.
 

Dodaj komentarz