Solidar Śląsko Dąbrow

Trójstronne rozmowy o sytuacji w górnictwie

Przeszło cztery godziny obradował w piątek w Warszawie Trójstronny Zespół Branżowy ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W spotkaniu z przedstawicielami górniczych central związkowych i związków pracodawców stronę rządową reprezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Wymieniliśmy poglądy na temat trudnej sytuacji w branży i w poszczególnych spółkach węglowych oraz na temat sposobów rozwiązania tych problemów. Minister Tchórzewski przedstawił swoją ocenę sytuacji, przedstawiciele strony społecznej prezentowali swoje argumenty. Podtrzymaliśmy nasz postulat dotyczący wycofania przez zarząd Kompanii Węglowej decyzji o wypowiedzeniu porozumienia z lipca ubiegłego roku. Trudno mówić, że nastąpiło zbliżenie stanowisk, ale minister zapewnił, że w połowie tygodnia poinformuje stronę społeczną o dalszych decyzjach resortu i może wtedy dojść do kolejnego spotkania już na Śląsku – powiedział po zakończeniu obrad przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej Bogusław Hutek.

28 stycznia zarząd KW wypowiedział porozumienie z 17 lipca 2015 roku, które gwarantowało pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem przez 12 miesięcy dotychczasowych warunków zatrudnienia. Ten krok zarządu wywołał ostry sprzeciw reprezentantów załogi. Kompanijne centrale związkowe domagają się, aby zarząd wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia. Związkowcy deklarują wolę dalszych rozmów, ale pod warunkiem spełnienia tego postulatu. Kwestia wypowiedzenia gwarancji z 17 lipca to nie jedyny punkt sporny w Kompanii Węglowej. Wciąż nie ma porozumienia na temat sposobu i terminu wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastki, którą zarząd chce podzielić na trzy raty, ani na temat kształtu Planu Techniczno-Ekonomicznego KW na 2016 rok.

W tym tygodniu w Katowicach odbyły się dwie rundy rozmów przedstawicieli kompanijnych central związkowych z zarządem KW i wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. Obie nie przyniosły rozstrzygnięć. Po fiasku tych rozmów, 4 lutego przedstawiciele central związkowych podjęli decyzję, że we wtorek 9 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach spółki zostaną przeprowadzone masówki informacyjne dla załóg.

ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Eugen/fotopolska.eu

 

Dodaj komentarz