Solidar Śląsko Dąbrow

Toniemy w śmieciach

Z badań opublikowanych niedawno przez Eurostat wynika, że przeciętny Polak produkuje znacznie mniej śmieci od statystycznego Europejczyka. Niestety na tej informacji kończą się dobre wiadomości, gdyż śmieci te w zdecydowanej większości składowane są na wysypiskach, podczas gdy w innych krajach UE są spalane lub poddawne recyklingowi. Według Eurostatu, w Polsce aż 87 proc. odpadów komunalnych trafia na wysypiska lub zostaje zakopanych w ziemi, podczas gdy średnia w UE wynosi 40 proc. Tę statystykę poprawiają przede wszystkim kraje wysokorozwinięte. Znacznie gorzej od nas wypadają natomiast Czechy, Litwa, Łotwa, Malta i Rumunia. Na ostatnim miejscu znalazła się Bułgaria, gdzie wszystkie odpady komunalne trafiają na wysypiska.

W 2008 r. przeciętny Polak wyprodukował 320 kg śmieci. W tym czasie średnia europejska wyniosła 524 kg. Według danych unijnego biura statystycznego najwięcej śmieci – ponad 700 kg rocznie produkują Irlandczycy, Cypryjczycy i Luksemburczycy. Pierwsze miejsce w tym niechlubnym rankingu zajmuje Dania, tam przypada ponad 800 kg śmieci na głowę rocznie. Najlepiej w badaniu wypadli Czesi, którzy wyprodukowali „tylko” 306 kg odpadów komunalnych na osobę. Autorzy raportu podkreślają, że na tak zróżnicowane dane mogły wpłynąć różne zachowania konsumpcyjne. Zaznaczają również, że niektóre kraje wliczyły w te statystyki śmieci produkowane przez instytucje publiczne i małe przedsiębiorstwa, ale ich zdaniem dane te nie zniekształciły wyników badania.

Z raportu Eurostatu wynika, że 20 proc. śmieci wyprodukowanych przez Europejczyków podlega spalaniu, 23 proc. poddawanych jest recyklingowi, a 17 proc. odpadów jest kompostowanych. Metody obróbki są różne w różnych krajach Unii. Spalanie, jako główną metodę stosują Duńczycy i Szwedzi. Chętnie korzystają z niej również Belgowie, Luksemburczycy, Niemcy i Francuzi. Natomiast Austria, Niemcy, Holandia i Belgia postawiły na recykling i kompostowanie.
AK

Dodaj komentarz