Solidar Śląsko Dąbrow

To nasze być, albo nie być

25 marca 2023 roku z inicjatywy liderów śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, Związku Zawodowego Górników w Polsce i PZZ Kadra odbędzie się w Katowicach spotkanie z europarlamentarzystami z woj. śląskiego oraz z prezesami Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Celem spotkania jest omówienie i przyjęcie planu wspólnych działań mających na celu zablokowanie szkodliwych zapisów unijnego rozporządzenia metanowego.

W ocenie związkowców i pracodawców wdrożenie tego aktu prawnego w aktualnie proponowanym kształcie oznacza w praktyce likwidację w ciągu kilku lat większości kopalń węgla kamiennego w Polsce, zarówno węgla energetycznego, jak również koksowego. Zapisy tego dokumentu nakładają na kopalnie rygory niemożliwe do spełnienia. Nie istnieją technologie wychwytywania metanu, które pozwoliłyby spełnić wymogi stawiane przez autorów rozporządzenia. Z kolei przewidywana wysokość opłat za emisję metanu uczyni wydobycie węgla całkowicie nieopłacalnym. Reprezentanci strony społecznej zwracają też uwagę, że wejście w życie tego rozporządzenia uczyni nieaktualną umowę społeczną z 2021 roku w sprawie transformacji górnictwa i województwa śląskiego

– Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali wszyscy europosłowie z naszego regionu, niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentują. Wśród zaproszonych są m.in. i była premier Beata Szydło z PiS, i były premier Jerzy Buzek z PO. Kwestia tego rozporządzenia jest kluczowa dla gospodarczej przyszłości Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, dla przyszłości całej społeczności tego regionu. To nasze być, albo nie być. Trzeba być w tej sprawie ponad podziałami – podkreśla jeden z inicjatorów spotkania Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „S”. – Liczymy, że spotkanie z europosłami nie skończy się na słowach i deklaracjach. Czekamy na konkretne działania polityków, których zadaniem jest reprezentowanie nas w Parlamencie Europejskim, w unijnych instytucjach – dodaje.

– Musimy wykorzystać wszystkich ludzi i wszelkie środki do zmiany tej decyzji, ponieważ rozporządzenie w przedstawionym kształcie doprowadzi do szybkiej likwidacji górnictwa węgla kamiennego – mówi Dariusz Trzcionka, przewodniczący PZZ Kadra. Zwraca uwagę, że pominięto całkowicie kwestie bezpieczeństwa pracy w kopalniach metanowych. – Nie da się rozporządzeniem zatrzymać wydzielania metanu z górotworu – zaznacza.

Jeśli rozporządzenie zostałoby przyjęte w obecnym kształcie, wówczas nawet 2/3 kopalń Polskiej Grupy Górniczej będzie musiało zostać zamkniętych już w 2027 roku. To samo czekałoby w dalszej kolejności kopalnie JSW. 80 proc. wydobywanego w Polsce węgla pochodzi z pokładów metanowych.

ny