Solidar Śląsko Dąbrow

To mozolna, ale ważna i potrzebna praca

Okręgowa Inspekcja Pracy wyłoniła laureatów tegorocznej edycji konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Pierwsze miejsce zajął Mirosław Śleziński, członek „Solidarności” w PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w tej firmie.

Na tę funkcję Mirosław Śleziński został wybrany przez pracowników zakładu w zeszłym roku. – Wiedzieli, że mam spore doświadczenie, bo w latach 2014-2018 pełniłem funkcję zastępcy przewodniczącego „Solidarności” w firmie i byłem odpowiedzialny za sprawy bhp – mówi.

Jednym z obowiązków społecznych inspektorów pracy jest regularna kontrola wszystkich stanowisk pracy i stanu pomieszczeń. To ogromne wyzwanie logistyczne, bo zakład zatrudnia ok. 1600 osób i jest podzielony na cztery sekcje: Katowice, Jaworzno-Szczakową, Bielsko-Białą i Czechowice-Dziedzice. – Mimo że nie jest to łatwe, osobiście staram się dotrzeć do wszystkich obiektów rozrzuconych na tym terenie. Oczywiście w kontrolach tych biorą także udział pozostali członkowie Społecznej Inspekcji Pracy, z którymi cały czas jestem w kontakcie – dodaje

Podczas przeglądów przedstawiciele SIP zwracają uwagę na takie kwestie jak stan techniczny obiektów, wyposażenie apteczek i data ważności gaśnic. Ponadto sprawdzają, czy wykonane zostały przeglądy klimatyzacji, a także czy stanowiska pracy są odpowiednio wyposażone, np. w ergonomiczne krzesła. Jak podkreśla Mirosław Śleziński, te działania przynoszą wymierne korzyści dla pracowników. – To chociażby systematyczna wymiana ogrzewania na elektryczne, wymiana podłóg, remonty sanitariatów, naprawa uszkodzonych schodów, zakup ergonomicznych krzeseł do pracy przy monitorach – wymienia.

W swojej pracy przedstawiciele SIP korzystają z uprawnień, jakie daje im Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy. Zgodnie z jej zapisami Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może wydać pracodawcy zalecenia do wykonania natychmiast lub w określonym terminie. – Jestem zwolennikiem dialogu, ale niestety nie ma takiego miesiąca, w którym jakiegoś zalecenie nie musiałbym napisać. Zazwyczaj są one skuteczne. Do tej pory przełożony tylko raz nie zastosował się do mojego zalecenia, o czym musiałem powiadomić Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – mówi Mirosław Śleziński. Zwraca uwagę, że możliwości wydawania zaleceń pracodawcy nie mają związki zawodowe. – Jeśli związkowcy zauważą jakieś nieprawidłowości, proszą nas o interwencję i wkraczamy do akcji – dodaje.

Laureaci konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” (Mirosław Śleziński drugi z prawej)

Uroczysta gala, w trakcie której uhonorowano najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy odbyła się 5 października w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Drugie miejsce zajął Przemysław Archman, Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy w Tauron-Ciepło w Katowicach, trzecie Wioletta Machoś, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Zwycięzców konkursu wyłoniła kapituła, w składzie której znajdowali się przedstawiciele PIP oraz reprezentatywnych central związkowych. Laureaci będą reprezentowali województwo śląskie na ogólnopolskim etapie konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i ma na celu promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy realizując swoje zadania przyczyniają się do poprawy warunków bhp i przestrzegania prawa pracy.

aga
źródło foto: TŚD/OIP Katowice