Solidar Śląsko Dąbrow

To głosowanie będzie sprawdzianem dla parlamentarzystów

15 września przedstawiciele handlowej „Solidarności” odwiedzili biura klubów parlamentarnych i kół poselskich znajdujące się w budynkach Sejmu. Związkowcy przekazali posłom apel o poparcie zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. 16 września Sejm ma zająć się nowelizacją ustawy na posiedzeniu plenarnym.

Ustawa, która przywróciła setkom tysięcy pracowników handlu prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami, staje się fikcją. Jej nowelizacja jest koniecznością. Odwiedziliśmy wszystkie kluby parlamentarne i koła poselskie. Nasz apel przesłaliśmy również drogą elektroniczną wszystkim posłom zasiadającym w Sejmie. Odwiedzaliśmy też biura poselskie w całym kraju. Dla pracowników handlu głosowanie nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele będzie sprawdzianem, czy poszczególni posłowie są rzeczywiście ich reprezentantami, czy bardziej liczy się dla nich interes wielkich sieci handlowych – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

W ostatnich miesiącach kolejne sieci handlowe otwierają swoje sklepy w niedziele, obchodząc ograniczenia zawarte w ustawie. Taką furtkę pozostawia zapis w zezwalający na handel w niedziele placówkom pocztowym. Sieci handlowe wprowadzają w swoich sklepach usługę nadawania i odbioru paczek, dzięki czemu zyskują status placówki pocztowej i mogą prowadzić działalność w niedziele. – Wyjątku dotyczącego placówek pocztowych nie było w obywatelskim projekcie ustawy przygotowanym przez „Solidarność”. Został on wprowadzony w trakcie prac parlamentarnych nad projektem. Od początku ostrzegaliśmy, że jest to droga do omijania przepisów i nasze obawy się potwierdziły – mówi szef handlowej „S”.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele ma ograniczyć możliwość obchodzenia zawartych w niej obostrzeń. Zgodnie z zapisami projektu sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niego przeważający, czyli przychody z usług pocztowych będą przekraczać 50 proc. łącznych przychodów.

14 września podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. 16 września Sejm ma się zająć projektem na posiedzeniu plenarnym.

AKTUALIZACJA:

17 września Sejm przyjął nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Teraz projekt trafi do pod obrady Senatu.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 272 posłów, przeciw było 135, a 37 wstrzymało się od głosu. Senat ma teraz 30 dni na zajęcie się projektem uchwalonym przez Sejm. Jeśli przyjmie nowelizację w całości, zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu. Jeżeli senatorowie odrzucą projekt lub zgłoszą do niego poprawki, wróci on do Sejmu.

W trakcie sejmowych prac nad nowelizacją uszczelniającą przepisy dotyczące handlu w niedziele wprowadzona została poprawka do pierwotnie zgłoszonego projektu wydłużająca vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy. Oznacza to, że zmiany w przepisach mają szansę wejść w życie najwcześniej w drugiej połowie stycznia lub nawet w lutym 2022 roku.

łk
źródło foto: pixabay.com/CC0