Solidar Śląsko Dąbrow

Termomodernizacja naprawdę się opłaca

Mysłowice są pierwszym miastem w regionie, które przystąpiło do programu „Ciepłe Mieszkanie”. 19 września przedstawiciele władz miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisali umowę w tej sprawie.

W konferencji zorganizowanej w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, katowickiego WFOŚiGW oraz mysłowickiego Urzędu Miasta. W jej trakcie zaprezentowano założenia nowego programu. Jest on skierowany do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego ogrzewania i korzystają z indywidualnych źródeł ciepła, np. pieców kaflowych, czy tzw. kóz.

Beneficjenci programu mogą otrzymać wsparcie na wymianę źródła ciepła, podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła oraz na inne prace termomodernizacyjne. Są to m.in. wymiana okien i drzwi. Wysokość dotacji została uzależniona od dochodów i wynosi od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł. Maksymalne wsparcie przysługuje wówczas, gdy miesięczny dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W miejscowościach, które zostały wpisane na listę gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, dofinansowanie może być wyższe i wynieść od 17,5 tys. zł do 39,9 tys. zł.

Program „Ciepłe Mieszkanie” wystartował 21 lipca tego roku i jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu to 1,4 mld zł. Wnioski w ramach programu będą przyjmowane w urzędach gmin, które uruchomią programy wsparcia dla swoich mieszkańców. Wcześniej muszą one pozyskać środki z właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są operatorami programu.

Jednym z tematów konferencji było także podsumowanie 4 lat funkcjonowania „Czystego Powietrza”, rządowego programu, którego celem także jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Jak poinformował Paweł Mirowski, pełnomocnik premiera do spraw tego programu, a zarazem wiceprezes NFOŚiGW, do tej pory w całym kraju złożonych zostało 500 tys. wniosków i podpisano 420 tys. umów na kwotę dofinansowania wynoszącą 7,4 mld zł. Zaznaczył, że te 500 tys. złożonych wniosków przekłada się na roczny spadek zużycia energii o 6,2 TWh. To mniej więcej tyle, ile w ciągu roku zużywa ok. 600 tys. gospodarstw domowych. Mirowski podkreślił, że termomodernizacja budynku jest ważna nie tylko z powodów ekologicznych, ale też ekonomicznych. – Opłaca się zainwestować we własny dom nie tylko ze względu na jakość powietrza, ale też ogromne oszczędności energii, co jest istotne zwłaszcza w obecnych realiach – dodał.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek zaznaczył, że w województwie śląskim do tej pory złożono ponad 82 tys. wniosków i podpisano 71 tys. umów wartych blisko 1,2 mld zł. Przy wdrażaniu programu katowicki Fundusz współpracuje z przeszło 140 gminami, z którymi podpisano stosowne umowy.

Program „Czyste Powietrze” zostanie zakończony 30 września 2029 roku. Jego beneficjentami są właściciele jednorodzinnych domów, którzy mogą otrzymać środki na wymianę nieefektywnego źródła ciepła i kompleksową termomodernizację nieruchomości. Wart 103 mld zł program ma doprowadzić do likwidacji 3 mln przestarzałych kotłów węglowych, tzw. kopciuchów.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW Katowice