Solidar Śląsko Dąbrow

Ten program to wielka szansa

Przedstawiciele regionalnych sekcji branżowych śląsko-dąbrowskiej Solidarności z sektora zbrojeniowego i ciepłownictwa oczekują od rządu szybkiego wdrożenia projektów zapisanych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”. Obie struktury przyjęły w ubiegłym tygodniu stanowiska w tej sprawie kierowane do wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.
 
Reprezentanci Regionalnej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność w Katowicach
w swoim stanowisku podkreślili, że z punktu widzenia ich branży szczególnie ważnym elementem „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” jest zapowiedź utworzenia Centrum Techniki Pancernej na bazie działających na Śląsku zakładów zbrojeniowych oraz opracowanie i wdrożenie do produkcji polskiego czołgu IV generacji. – Powodzenie tego projektu dla nas oznacza rozwój i gwarancję stabilnych oraz dobrze wynagradzanych miejsc pracy. To również ogromna szansa dla współpracującej z nami Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zarówno dla kadry naukowej, jak i absolwentów tej uczelni. Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie zakłady sektora zbrojeniowego z naszego regionu wraz ze swoim zapleczem naukowo-technicznym wskoczą na wyższy, nowoczesny poziom – czytamy w stanowisku przyjętym przez RSPZ. 
 
Z kolei Regionalna Sekcja Ciepłownictwa NSZZ Solidarność w Katowicach jest szczególnie zainteresowana projektami związanymi z działaniami modernizacyjnymi i innowacyjnymi w szeroko pojętej energetyce i ciepłownictwie. – Nasze miejsca pracy są związane z energetyką węglową i z uwagą przypatrujemy się technologiom, które podchodząc do węgla w sposób innowacyjny, dają nie tylko szansę na stabilizację zatrudnienia w naszym sektorze, ale także
na jego rozwój – czytamy w stanowisku RSC. Spore nadzieje w branży są związane z tzw. kogeneracją energetyki i węglą, a szczególnie z ideą budowy sieci ciepłowniczej, która zastąpiłaby przydomowe kotłownie. – To projekt, który jest prowęglowy, a zarazem proekologiczny, ponieważ pozwala na bardzo znaczące ograniczenie jednej z przyczyn
zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli spalania w przydomowych kotłowaniach paliwa niskiej jakości. Nowoczesne ciepłownie produkujące ciepło na potrzeby odbiorców indywidualnych to nasza przyszłość. Potencjał rynkowy jest ogromny, ale wymaga inwestycji – podkreślono w stanowisku RSC kierowanym do wicepremiera Morawieckiego. Ciepłownicy zwracają uwagę,
że doświadczenia związane z wprowadzaniem tego typu rozwiązań w województwie śląskim mogłyby być w przyszłości wykorzystane w innych regionach Polski. 
 
„Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” to program reindustralizacji i wszechstronnego rozwoju regionu. Dokument został przyjęty 14 września 2016 roku przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach i przekazany w formie rekomendacji Radzie Ministrów.
 
ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/MON
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.