Solidar Śląsko Dąbrow

Ten komunikat to świstek papieru

W trakcie trwania referendum strajkowego we wszystkich zakładach należących do JSW zarząd ogłosił w wewnątrzzakładowym wydawnictwie komunikat dotyczący zasad upublicznienia spółki oraz związanego z tym pakietu pracowniczego – To jest bezwartościowy świstek papieru niepodpisany przez kogokolwiek – mówi Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW S.A.

Jak relacjonuje przewodniczący, komunikat władz spółki jest kolportowany w JSW od samego rana. – W odpowiedzi na naszą decyzję dotyczącą przeprowadzenia referendum, zarząd wydrukował tę gazetę, która została rozprowadzona w kopalniach w ilości przekraczającej chyba liczbę pracowników. Dodatkowo obklejono kopalnie plakatami, z tym komunikatem – mówi Kozłowski.

W treści pisma opublikowanego przez władze spółki znalazły się zapisy dotyczące m.in. 5-letniej gwarancji zatrudnienia, akcji dla wszystkich pracowników firmy i grupy kapitałowej oraz zachowania przez Skarb Państwa ponad 50 proc. akcji spółki. – Skoro zarząd ma gotowy pakiet, to dlaczego nie przedstawił go nam wcześniej, tylko teraz w dniu referendum? Pod tym tekstem nie ma podpisu prezesa Zagórowskiego, ani nikogo innego z władz spółki. Żeby to pismo miało jakąkolwiek wartość musiałby je podpisać również minister gospodarki oraz szef resortu skarbu. W gazecie każdy może sobie napisać, co mu się podoba. Ten komunikat to bezwartościowy świstek papieru, którym pracodawca próbuje utrudnić nam przeprowadzenie referendum. To po prostu nieczysta gra prezesa Zagórowskiego, który co chwilę zmienia zdanie w zależności od tego, jak mu jest wygodnie – dodaje szef Solidarności w JSW.

Związkowcy wskazują także, że treść komunikatu jest w wielu miejscach sprzeczna. – Na przykład z jednej strony mamy zapis o 5-letniej gwarancji zatrudnienia. A z drugiej czytamy, że w przypadku zwolnienia osoby objętej gwarancjami, firma ma wypłacić przeciętne wynagrodzenie za okres ochronny, nie więcej jednak niż 15-krotność tego wynagrodzenia. Oznacza to, że rzeczywista gwarancja nie trwa wcale 5 lat, tylko raptem rok – tłumaczy Sławomir Kozłowski.

Według wstępnych informacji Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW S.A. szczegółowo odniesie się do komunikatu zarządu spółki podczas oficjalnego ogłaszania wyników referendum strajkowego.
 

Dodaj komentarz