Solidar Śląsko Dąbrow

Szykują się akcje protestacyjne w Tauronie

Wznowienie prac nad projektem PUZP dla Pracowników Grupy Tauron w oparciu o projekt przygotowany przez Radę Społeczną – to najważniejsze żądanie, jakie Rada Społeczna działająca w Tauron Polska Energia przedstawiła pracodawcy. Związkowcy zapowiedzieli, że jeżeli zarząd nie spełni ich postulatów do 29 października, to 14 listopada zorganizują pikietę przed siedzibą Grupy. Podkreślili, że planują także inne akcje protestacyjne.

– Przygotowaliśmy projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ale już na początku rozmów pracodawca go odrzucił i zaprezentował swój, który zawiera szereg ograniczeń uprawnień pracowniczych i jest niekorzystny dla załóg poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Nie na tym polegają negocjacje, by bez uzasadnienia odbierać pracownikom uprawnienia obowiązujące od 20 lat – mówi Waldemar Sopata, zastępca przewodniczącego Rady Społecznej i szef Solidarności w Tauron Wydobycie.

Związkowcy domagają się również m.in. gwarancji, że do czasu zawarcia nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla całej Grupy Tauron pracodawcy poszczególnych spółek nie będą dokonywali wypowiedzeń zmieniających pozbawiających pracowników uprawnień wynikających z PUZP dla Pracowników Przemysłu Energetycznego.
Rada Społeczna odrzuciła propozycję pracodawcy, aby Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Grupy Tauron obowiązywał tylko do końca maja 2015 roku. Zdaniem związkowców zapisami tego dokumentu pracownicy Grupy powinni być objęci do momentu podpisania nowego porozumienia.

Mimo że w Tauron Polska Energia prowadzone były negocjacje dotyczące układu zbiorowego dla wszystkich zatrudnionych w niej pracowników, zarządy Tauron Wytwarzanie i części oddziałów Tauron Dystrybucja znalazły się wśród tych pracodawców, którzy na początku października poinformowali organizacje związkowe o wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego. Podobnie postąpili pracodawcy m. in. w Polskiej Grupie Energetycznej i w Grupie Energa. Dokument przestanie obowiązywać 1 stycznia 2015 roku. Tymczasem PUZP dla Pracowników Przemysłu Energetycznego jest dokumentem ramowym dla całej branży, na którym oparte zostały układy zakładowe obowiązujące w firmach energetycznych.

Waldemar Sopata podkreśla, że wypowiedzenie układu zbiorowego dla energetyki może negatywnie wpłynąć na dalsze negocjacje PUPZ dla Grupy Tauron Polska Energia. – To jest postawienie drugiej strony pod murem, powiedzenie: nie ma układu dla branży, więc nie możecie stawiać warunków – dodaje.

aga

foto: wikipedia.org/Arielbedzin

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *