Solidar Śląsko Dąbrow

Sztab protestacyjno-strajkowy w Kompanii

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej powołały dziś wspólny sztab protestacyjno-strajkowy. Związkowcy domagają się wstrzymania wszelkich działań restrukturyzacyjnych do czasu przyjęcia programu naprawczego spółki, nad którym pracuje zarząd KW.

– Powołanie wspólnego sztabu jest konsekwencją ogłoszonego w zeszłym tygodniu pogotowia strajkowego. W najbliższych dniach sztaby protestacyjno-strajkowe zostaną utworzone również we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii – zapowiada Stanisław Kłysz, wiceszef górniczej Solidarności oraz wiceprzewodniczący związku w Kompanii Węglowej.

Dodaje, że kolejnym krokiem związków zawodowych będzie przeprowadzenie masówek informacyjnych wśród załogi. Jednak dokładna data ich rozpoczęcia zostanie ustalona po przedstawieniu stronie społecznej programu restrukturyzacji spółki. – Dopiero wtedy będziemy się mogli precyzyjnie odnieść do planów zarządu i przedstawić górnikom naszą opinię wobec proponowanych rozwiązań. Z doniesień medialnych wynika, że zarząd zaprezentuje program w okolicach 19 listopada, ale jak dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji na ten temat – podkreśla Stanisław Kłysz.

W piśmie informującym zarząd Kompanii Węglowej o powołaniu sztabu protestacyjno-strajkowego związki zawodowe po raz kolejny powtórzyły żądanie wstrzymania wszelkich działań restrukturyzacyjnych do czasu przyjęcia programu naprawczego. – Mimo że programu restrukturyzacji jeszcze fizycznie nie ma, nie został  on skonsultowany ze stroną społeczną, ani zaakceptowany przez radę nadzorczą spółki,  restrukturyzacja już de facto trwa. 21 października zarząd zlecił dyrektorom kopalń ograniczenie zatrudnienia na powierzchni oraz przekazał nowe schematy organizacyjne dyrektorom zakładów, które miałyby w przyszłości zostać połączone ze sobą – zaznacza wiceszef górniczej „S”

Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej trwa od 24 października. Tego samego dnia związki zawodowe zaapelowały do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o pilne spotkanie w sprawie przyszłości Kompanii Węglowej i całej branży górniczej w Polsce.

Dodaj komentarz