Solidar Śląsko Dąbrow

Sztab górniczych central związkowych ostrzega premier Ewę Kopacz

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych sprzeciwia się przyjmowaniu przez rząd programu restrukturyzacji górnictwa, który nie został uzgodniony ze stroną społeczną. Sztab zwrócił się dziś w tej sprawie do premier Ewy Kopacz.

– Według doniesień medialnych program, który ma dziś przyjąć rząd, zakłada likwidację kopalń i zwalnianie pracowników. Przypominamy, że to wbrew deklaracjom, jakie złożył nam kilka miesięcy temu premier Donald Tusk. To również złamanie ustaleń, które zostały podjęte jesienią zeszłego roku podczas spotkania górniczych związków zawodowych z panią premier i z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Zapewniano nas wtedy, że program będzie rzetelnie konsultowany, a jego ostateczna wersja zostanie uzgodniona z przedstawicielami strony społecznej – mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej Solidarności.

– Dziś, po raz kolejny, górnicze związki zawodowe o założeniach nowego programu dowiadują się z doniesień medialnych. To nie tak powinien wyglądać dialog społeczny – podkreślają członkowie Sztabu.

– Pomimo zapewnień Pana Premiera Tuska, podtrzymanych również przez Panią Premier, że w pierwszej kolejności rząd podejmie działania przeciwdziałające nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej oraz rozważy możliwość czasowego obniżenia wysokości, bądź zawieszenia części obciążeń publicznoprawnych spółek dotkniętych kryzysem oraz zmiany systemu tych obciążeń dla polskiego górnictwa uwzględniającej szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, tych obietnic nie zrealizowano – czytamy w piśmie związków zawodowych do premier Kopacz.

– Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych żąda nie podejmowania jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych przed uzgodnieniem ich z przedstawicielami górniczych załóg. Jednocześnie chcemy wyraźnie podkreślić, iż dalszy brak dialogu społecznego zmusi nas do podjęcia zdecydowanych działań protestacyjno-strajkowych w celu obrony miejsc pracy w górnictwie – zapowiedzieli związkowcy.

przeczytaj pełny tekst wystąpienia do premier Ewy Kopacz

– Jesteśmy gotowi na wszystkie formy protestu, konwencjonalne i niekonwencjonalne, ze strajkiem generalnym włącznie, a akcja protestacyjna obejmie nie tylko zakłady górnicze – zapowiada Jarosław Grzesik.

ny

Dodaj komentarz