Solidar Śląsko Dąbrow

Szansa na rozwój ogródków działkowych

50 mln zł – taka pula środków zostanie przeznaczona na wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pieniądze będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2021).

Ogródki działkowe pełnią ważną rolę w polskich miastach. Wzbogacają tereny zielone i są istotne dla rozwoju bioróżnorodności. To popularne miejsca wypoczynku i integracji lokalnych społeczności. Rządowy program „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ma się przyczynić do zwiększenia potencjału Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Projekt został wypracowany przez przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego założenia zaprezentowano podczas konferencji prasowej 10 maja w Warszawie.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że celem programu jest m.in. zwiększenie powierzchni terenów zielonych w miastach, co ma zapobiegać ich betonowaniu i przyczyniać się do rozwoju różnorodności biologicznej. Zaznaczali także, że w Polsce jest blisko 5 tys. ogródków działkowych, z których korzysta ok. 4 mln ludzi. – Mamy w Polsce ponad 100-letnią tradycję zakładania i użytkowania ogródków działkowych, ale warto pamiętać, że ten koncept funkcjonuje mocno także w kulturze europejskiej. Z tym większą satysfakcją zasilamy inicjatywę środkami z POIiŚ, środkami europejskimi – zaznaczył Przemysław Ligenza, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Podkreślił, że zainteresowanie Polaków ogródkami działkowymi wzrosło w czasie pandemii i w dalszym ciągu jest bardzo duże.

O środki będą się mogły ubiegać stowarzyszenia działkowców. W ramach projektu można otrzymać dotacje wynoszące od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Mogą one zostać przeznaczone m.in. na rozwój terenów zielonych, inwestycje w zielone ekrany zmniejszające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz lepsze wykorzystanie wód opadowych. Możliwe będą także inwestycje w małą infrastrukturę wodno-ściekową.

Pieniądze będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2021). Rozdysponowaniem środków zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków ruszy niebawem.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Racoon