Solidar Śląsko Dąbrow

Sytuacja KWK Krupiński będzie ponownie przeanalizowana

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła stanowisko, w którym rekomenduje Ministerstwu Energii powołanie zespołu mającego przeanalizować możliwość dalszego funkcjonowania kopalni Krupiński z uwzględnieniem obecnego wzrostu cen węgla. Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości kopalni podejmie 25 listopada Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

– Zdaniem Rady w skład zespołu powinni wejść przedstawiciele Ministerstwa Energii, Zarządu JSW SA, strony związkowej i reprezentanci władz samorządowych z miejscowości, które są najbardziej zagrożone negatywnymi  skutkami społeczno-gospodarczymi ewentualnej likwidacji KWK Krupiński – czytamy w stanowisku przyjętym przez WRDS w Katowiach.

Obok ponownych analiz dotyczących sytuacji organizacyjno-finansowej KWK Krupiński zespół ma również zbadać możliwość wdrożenia innych rozwiązań pozwalających uratować kopalnię przed likwidacją. – Niezbędna jest również analiza możliwości i skutków innych niż wskazuje decyzja Zarządu JSW form działań restrukturyzacyjnych w kopalni, takich jak np. zmiana struktury właścicielskiej poprzez pozyskanie nowego inwestora – czytamy w dokumencie.

pobierz i przeczytaj treść stanowiska

W posiedzeniu WRDS w Katowicach poświęconym sytuacji kopalni Krupiński, które odbyło się 24 października w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, uczestniczyli m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, jego zastępca Grzegorz Tobiszowski, prezes zarządu JSW Tomasz Gawlik, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządowcy z Suszca i okolicznych gmin.

W ocenie strony społecznej przeprowadzone przez zarząd JSW analizy wskazujące na trwałą nierentowność kopalni Krupiński zostały sporządzone w oparciu o ceny węgla z okresu, gdy osiągnęły one swoje minima. Zdaniem związkowców obserwowany  w ostatnich miesiącach radykalny wzrost cen tego surowca na światowych rynkach sprawia, że KWK Krupiński jest
w stanie odrobić straty w stosunkowo krótkim czasie. Przedstawiciele związków zawodowych zarzucają też zarządowi JSW brak rzetelnego dialogu społecznego oraz transparentności w podejmowaniu decyzji dotyczących kopalni Krupiński.

Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski w trakcie spotkania podtrzymał zamiar przekazania KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jak wskazywał, jest to warunek umowy z bankami dotyczącej restrukturyzacji JSW. Dodał, że dalsza działalność kopalni w ramach JSW wymagałaby zbyt dużych nakładów finansowych. Minister Tchórzewski zgodził się jednak
na powołanie zespołu, który jeszcze raz przeprowadzi analizy dotyczące przyszłości kopalni.

W trakcie obrad uzgodniono, że zespół ma przedstawić wyniki swoich prac najpóźniej do
23 listopada. Dwa dni później, 25 listopada zbierze się Walne Zgromadzenie JSW, które podejmie ostateczną decyzję w sprawie KWK Krupiński. Wcześniej za przekazaniem tego zakładu do SRK, co jest równoznaczne z jego likwidacją, opowiedział się zarząd JSW i Rada Nadzorcza Spółki.

Likwidacji kopalni oprócz związków zawodowych sprzeciwiają się też samorządowcy. Jak wskazywał podczas obrad WRDS wójt gminy Suszec Marian Pawlas, decyzja o przekazaniu kopalni Krupiński do SRK nie została skonsultowana z przedstawicielami samorządu. Podkreślił, że planowana likwidacja tego zakładu oznacza nie tylko utratę miejsc pracy, ale również trwałą degradację Suszca i sąsiadujących miejscowości.

Kopalnia Krupiński zatrudnia obecnie ok. 2200 pracowników. 

łk
źródło foto: commons.wikimedia.org/geo537

 

 

Dodaj komentarz