Solidar Śląsko Dąbrow

System dualny. Nie ma innej drogi

O wprowadzeniu dualnego systemu kształcenia studentów, łączącego zajęcia teoretyczne ze zdobywaniem kompetencji i umiejętności w przedsiębiorstwach, mówi się w Polsce od wielu lat. Politechnika Śląska wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną pokazały, jak taki model może funkcjonować w praktyce.
 
W styczniu 30-osobowa grupa studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej rozpoczęła staże w zakładach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach studiów dualnych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Wspólne przedsięwzięcie Politechniki Śląskiej i KSSE to jedne z pierwszych tego typu studiów w Polsce.  – Studenci 6 miesięcy spędzają na uczelni, a pozostałe 6 na stażach w zakładach pracy. Przygotowany program zajęć był konsultowany z pracodawcami i dostosowany do ich potrzeb. Program może być zmieniany dla kolejnych roczników studentów, w zależności od potrzeb przemysłu. Część przedmiotów prowadzą specjaliści z firm, z którymi współpracujemy – mówi prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
 
W trakcie studiów zorganizowanych w systemie dualnym studenci będą odbywać staże w różnych przedsiębiorstwach działających na terenie KSSE, które przystąpiły do projektu. Są to m.in. Tenneco Automotive Polska, Nexteer Automotive Poland czy Electropoli Poland. Za staż studenci otrzymują wynagrodzenie.
 
Potrzeby pracodawców
Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek, jeden z inicjatorów powstania dualnego kierunku studiów na Politechnice Śląskiej zaznacza, że pomysł na to przedsięwzięcie zrodził się z potrzeb zgłaszanych przez samych pracodawców. – Od zawsze panowało przekonanie, że śląski rynek pracy jest nieograniczenie duży i głęboki. To była jedna z naszych głównych przewag konkurencyjnych, która sprawiała, że nasz region jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Od kilku lat pojawiają się jednak sygnały, że na tym rynku powstają braki i coraz trudniej pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Skoro tego problemu nie dostrzegała administracja państwowa, należało zainicjować jego rozwiązanie oddolnie – mówi Piotr Wojaczek.
 
KSSE jest inicjatorem projektu „K2” (Kariera i Kompetencje), w ramach którego rozwijane jest kształcenie dualne na poziomie szkół technicznych, zawodowych. W programie weźmie udział blisko 500 uczniów ze szkół z Bytomia, Bierunia, Pszczyny i Pawłowic. – Naturalną drogą rozwoju tego programu była współpraca z Politechniką Śląską, jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju – dodaje prezes Wojaczek.
 
Jak podkreśla profesor Timofiejczuk, w ramach staży w przedsiębiorstwach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia we wszystkich działach danej firmy. – Na pierwszym stażu zapoznają się z jej funkcjonowaniem, są włączani w pierwsze projekty. Co ważne, pracują w grupach razem z pracownikami danej firmy, aby podczas kolejnych semestrów, kolejnych staży realizować coraz bardziej zaawansowane zadania – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. 
 
Korzyści dla wszystkich stron
Studia w systemie dualnym od wielu dziesięcioleci funkcjonują w krajach Europy Zachodniej. Taki model przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Studenci zdobywają praktyczne doświadczenie, a pracodawcy zyskują możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia przyszłych inżynierów i tym samym dopasowania ich kompetencji oraz umiejętności do swoich potrzeb. Korzystają również uczelnie. – Na pewno nie są to korzyści materialne, bo takie studia są dla nas droższe, musimy tym studentom poświęcić więcej czasu. Jednocześnie jednak rozwijamy naszą współpracę z przemysłem. To jest wartość, którą trudno zmierzyć, ale jej efekty są niezwykle cenne – mówi prof. Timofiejczuk. 
 
Początek systemowych zmian?
Model studiów dualnych wprowadzony na Politechnice Śląskiej ma szanse stać się inspiracją do systemowych zmian w szkolnictwie wyższym. Politycy od wielu lat powtarzają konieczność lepszego dostosowania procesu kształcenia do potrzeb pracodawców. W marcu na Politechnice Śląskiej zostanie zorganizowana konferencja poświęcona kształceniu dualnemu, w której udział zapowiedział m.in. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 
W ocenie prezesa KSSE bez rozwoju kształcenia dualnego trudno mówić o reindustrializacji polskiej gospodarki i oparciu jej rozwoju o nowoczesne technologie. – Ten model musi się rozwijać, bo po prostu nie mamy innego wyjścia, a to jest najlepsza motywacja. Bez inwestowania w przyszłych inżynierów najwyższej klasy możemy co najwyżej budować nowe fabryki w miejsce starych, które nadal będą produkować podobne produkty. Natomiast jeżeli marzymy o produktach wysokomarżowych pod polskimi brandami, to nie ma innej drogi – podkreśla Piotr Wojaczek.
 
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: flickr.com/mikecogh
 

Dodaj komentarz